Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği değişti. Resmi Gazete de yayımlanan yeni tebliğ yürürlüğe girdi. Detaylar haberimizde...

Emlak Haberleri 02.01.2019 - 09:00 15.07.2021 - 00:18 Serhat Karaman

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği değişti. Resmi Gazete de yayımlanan yeni tebliğ yürürlüğe girdi. Detaylar haberimizde...

Bugün yayımlanan Resmi Gazete sayısı ile Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği için bir dizi değişiklik yapıldı. Altyapı GYO Tebliği İçin De Değişikli Yapıldı Yayımlanan tebli içerisinde yer alan aşağıdaki maddelerle Altyapı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği içinde değişiklik yapılmış oldu. Bu maddeler şu şekilde sıralandı;“(8) Münhasıran altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletecek ortaklıkların sadece altyapı tesislerine ilişkin sahip oldukları üretim lisansı veya benzeri başka imtiyazlar kapsamında faaliyette bulunmaları halinde, bu ortaklıklar tarafından 5 inci maddenin ikinci fıkrasında yer alan oranın sağlanması, 6 ncı maddenin birinci fıkrasında yer alan, esas sözleşmede ortaklık aktif toplamının asgari %75’inin altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşacağının belirtilmesi, 24 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan şartın ve aynı fıkranın (b) bendinin ilk cümlesinde yer alan %25 oranının sağlanması zorunluluğu aranmaz, aynı cümlede yer alan %10 oranı ise %35 olarak uygulanır. Bu ortaklıklar için 25 inci maddenin üçüncü fıkrası uygulanmaz.”“(9) Münhasıran altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletecek ortaklıkların paylarının halka arzına/nitelikli yatırımcılara satışına kadar 23 üncü maddenin birinci fıkrasının (f) bendi uygulanmaz. Anılan yükümlülüğe en geç ortaklık paylarının halka arzı/nitelikli yatırımcıya satışı öncesinde uyum sağlanması; söz konusu uyumun başvuru kapsamında Kurula iletilen son dönem finansal tablolarında sağlanamaması halinde, yükümlülüğün yerine getirildiğini tevsik eden mali müşavir raporunun halka arz/nitelikli yatırımcıya satış öncesinde Kurula gönderilmesi zorunludur.”Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Tam Metni

Emlak365.com


Gelişmelerden Haberdar Olun

@