Gaziantep Şahinbey'de PTT'ye Ait İşyeri İhaleyle Satılacak

Gaziantep'in Şahinbey İlçesinde yer alan bir işyeri PTT tarafından satılacak. Söz konusu işyeri ve ihale detaylarına dair kurumun ilan ettiği tablo, fiyatlar haberimizde.

Emlak Haberleri 07.10.2021 - 11:52 07.10.2021 - 11:52 Mustafa KARAGÖZ

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketine ait ve Gaziantep Şahinbey Güzelce Mahallesinde yer aln işyerini satacak. Söz konusu işyerine dair bilgileri paylaşan PTT, işyerinin 892/449 ada parselde yer aldığını duyurdu. 

PTT'DEN MİLYON TL'YE İŞYERİ SATIŞI

PTT yayımladığı duyurusunda işyerinin tam konumunu ve büyüklüğü hakkında bilgi verdi. Bunun yanında işyeri için ihale düzenleyeceğini ilan eden belediye ihalenin ne zaman, hangi usul ve nerede düzenleneceğine dair açıklamada bulundu. 

İşyeri satışına dair yapılan açıklamada "İli, İlçesi, Mahalle, Ada, Parsel, Yüzölçümü, muhammen bedeli ile geçici teminat bedeli yukarıda yazılı olan Mülkiyeti PTT A.Ş’ye ait Gaziantep PTT Başmüdürlüğü dahilinde Zemin katta 1 adet 70 m2 PTT işyeri olarak kullanılan alan ve arka cephede ayrı girişi olan ve mesken olarak kullanılan 70 m2 alan ile normal katlarda 9 adet mesken bulunan Huzur Apartman Lojman Binası taşınmaz kapalı teklif açık artırma usulü ile satışı yapılacaktır." bilgileri verildi. PTT ihalenin nerede yapılacağına ilişkin de bir açıklamada bulunarak ihaleye katılacakların ilan edilen tarihte Gaziantep PTT Başmüdürlüğü Mücahitler Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı No: 106 Kat:1 Şehitkamil/Gaziantep adresinde hazır bulunacaklarını duyurdu.

MUHAMMEN BEDEL VE İHALE BAŞVURU İŞLEMLERİ

PTT A.Ş. Huzur Apartman Lojman Binasında yer alan işyeri için isteklilerin kaç TL muhammen bedel ile ihaleye katılacaklarına dair tablo yayımladı.

ptt şahinbey işyeri satışı

İhale Başvuru İşlemleri

İstekliler yukarıda yer alan muhammen bedel üzerinden geçici teminat bedeli ödeyecekler. Yüzde 3 oranında ödenecek geçici teminat bedeli 54.000 TL olarak duyuruldu. Başvurular geçici teminat bedelinin ödenmesi ve aşağıda yer alan başvuru evraklarının PTT'ye iletilmesi ile yapılacak. 

İhale başvuru evrakları "Kanuni ikametgah belgesi. Nüfus cüzdanı sureti. Tebligat için adres beyanı, Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge aslı veya noter tasdikli sureti. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri, Teklif mektubu, " olarak açıklandı. 

PTT'nin satışa çıkardığı işyeri için daha kapsamlı bilgi almak isteyenler (0342) 321 47 77 - 264 numarasını kullanabilirler. 

Gelişmelerden Haberdar Olun

@