ihdas İşlemi Nedir, Nasıl Yapılır?

Emlak terimleri arasında en sık kullanılanlardan biride ihdas etmek terimidir. Peki, ihdas nedir, nasıl yapılır, gerekli belgeler nelerdir?

Emlak Terimleri 12.06.2019 - 23:01 15.07.2021 - 00:15 Serhat Karaman

Emlak terimleri arasında en sık kullanılanlardan biride ihdas etmek terimidir. Peki, ihdas nedir, nasıl yapılır, gerekli belgeler nelerdir?

Önceden yol olmasına karşın imar planı ile yolun kapanmasından dolayı arsanın yapılacak düzenlemeler ile yoldan ayrılmasına ihdas etmek denilmektedir. Herhangi bir imarlı parselin yoldan ihdas işlemi gerçekleştirilebilmesi de mümkündür.İhdas işlemi, parsel ayırma işlemi ile benzer prosedürlere sahiptir. İfraz işleminde olduğu gibi ihdasda da haritalama yapılması gereklidir. Bu haritalama ile parselin en doğru şekilde yoldan ayrılması sağlanabilecektir. İhdas İçin Gerekli Olan Belgeler Nelerdir? İhdas işleminin gerçekleştirilebilmesi için bazı belgelere ihtiyaç vardır. Bu belgeler ile başvurulması gereken yer ise Belediye Başkanlıkları ya da Köy Tüzel Kişiliği Kadastro Müdürlükleridir. İhdas onayı bu kurumlardan çıkmaktadır. İhdas etmek için gerekli olan belgeler ise şunlardır: •    Yoldan ihdas encümen kararı,•    İhdas işlemi kontrol ya da tescilini talep eden yazı,•    Kadastro Müdürlüğünden alınan tahsilat makbuzu,•    Yoldan ihdas haritası,•    Teknik rapor. İhdas İşleminin Adımları İmar yoldan ihdas işlemi için ilk olarak ilgili kurumlara gerekli belgeler ile başvuru yapılması gereklidir. Bu başvuru genel evrak defterine kaydedilmesinin ardından fen işleri defterine de işlenir. Bu kayda göre de istem belgesi oluşturulur. Sonrasında yapılan incelemeler sonucunda ihdas işleminin gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceğine dair karar verilir. Şayet ihdas edilebilmesi içi sorun teşkil eden bir şey bulunmazsa onay verilir. Parktan İhdas İşlemi İhdas yalnızca yol için yapılan bir işlem değildir. Yine aynı şekilde önceden park olan ve imar planı kapsamı içerisinde kapatılmış olan alanların ihdas işlemi yapılabilir. Bunun için de öncelikli olarak imar planına uygun bir şekilde haritalama yapılarak parkın parselden nasıl ayrılacağına karar verilmesi gereklidir. İhdas etmek için de teknik rapor ve gerekli olan belgeler ile yetkili kurumlara başvurulur ve onay verilmesi istenir.Emlak365.com


Gelişmelerden Haberdar Olun

@