İmar Barışı Cins Değişikliği Nasıl Yapılır?

Haziran ayında başlayan imar barışı başvuruları hiç hız kesmeden devam ediyor. Peki, imar barışı cins değişikliği nasıl yapılır?

Emlak Terimleri 10.09.2018 - 18:00 15.07.2021 - 00:19 Serhat Karaman

Haziran ayında başlayan imar barışı başvuruları hiç hız kesmeden devam ediyor. Peki, imar barışı cins değişikliği nasıl yapılır?

İmar barışı başvurusu yapan kişiler için cins değişikliği başvurusu yapılması imkanı da sunuluyor. Yapı kayıt belgesi alan kişiler daha sonra yeninden başvuru yaparak cins değişikliği işlemini gerçekleştiriyorlar. Yapı Kayıt Belgesi alındıktan sonra yapı ruhsatı alıp da yapı kullanma izin belgesi almamış veya yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda, yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın kullanım maksadı değişiklikleri de dahil olmak üzere tapuda cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebiliyor.İmar Barışı Cins Değişikliği İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?a) Yapı Kayıt Belgesi,b) Mevcut yapının veya yapıların dış cepheler ve iç taksimatı bağımsız bölüm, eklenti, ortak yerlerinin ölçüleri ve bağımsız bölümlerin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleriyle oranlı arsa payları, kat, daire, iş bürosu gibi nevi ile bunların birden başlayıp sırayla giden numarası ve bağımsız bölümlerin yapı inşaat alanı ve yapı maliklerini de gösteren ve mimar tarafından yapılan ve ana gayrimenkulün yapı maliki veya bütün paydaşlarının imzaları alınarak imzalanan ve elektronik ortamda Tapu Müdürlüğüne ibraz edilen proje,c) İmar planlarında umumi hizmet alanlarına denk gelen alanların terk edildiğine ilişkin ilgili belediyesinden alınan belge,ç) Bağımsız bölümlerin kullanılış tarzına, birden çok yapının varlığı halinde bu yapıların özelliğine göre hazırlanmış, kat mülkiyetini kuran yapı maliki veya malikleri tarafından imzalanmış yönetim plânı,d) Yapı Kayıt Belgesi ile zemin ve mimari proje uyumunu gösteren özel harita mühendislik büroları veya Lisanslı Harita Kadastro Büroları (LİHKAB) tarafından düzenlenmiş olan zemin tespit tutanağı.Emlak365.com
Gelişmelerden Haberdar Olun

@