İnşaat Sektöründe Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Başladı!

Resmi Gazete'de "Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ" yayımlandı ve inşaat işçisi MYK zorunluluğu başladı.

Emlak Haberleri 11.11.2018 - 20:30 15.07.2021 - 00:19 Serhat Karaman

Resmi Gazete'de "Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ" yayımlandı ve inşaat işçisi MYK zorunluluğu başladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 11 Kasım 2018 tarihli ve 30592 sayılı Resmi Gazete ile "Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ" yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yürürlüğe giren yeni tebliğ ile beraber inşaat ustalık belgesi veren kurumlar üzerinden inşaat işçisi MYK belgesi alma zorunluluğuna tabi oldu. Bu belgeye sahip olmayan işçiler için 12 aylık süre başladı. Bu tarihe kadar belgesini almayan işçiler çalışamayacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (SIRA NO: 2018/1)Amaç ve kapsamMADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, çalışanlar için Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslekleri belirlemek ve yayımını sağlamaktır. DayanakMADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Belge zorunluluğuMADDE 3 – (1) Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve ekteki listede belirtilen mesleklerde, Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler bu Tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra çalıştırılamazlar.(2) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için birinci fıkradaki belge şartı aranmaz.YaptırımlarMADDE 4 – (1) 3 üncü maddeye ilişkin denetimler iş müfettişlerince yapılır. Bu Tebliğ hükümlerine aykırı davrananlar hakkında 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri uygulanır. YürürlükMADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. YürütmeMADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yürütür.Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklerin Listesi Android uygulamamız için TIKLAYINIZİOS uygulamamız için TIKLAYINIZFacebook sayfamız için TIKLAYINIZTwitter sayfamız içinTIKLAYINIZHaber Kaynağı: Emlak365.comNOT: BU HABERİN İZİNSİZ, AKTİF LİNK VERİLMEDEN, BİR BÖLÜMÜNÜN ALINMASI VEYA TAMAMININ KOPYANIP KULLANILMASI DURUMUNDA HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAKTIR…"
Gelişmelerden Haberdar Olun

@