İstanbul'da Konut Aidatları Kirayı Geçti! Yüksek Aidata İtiraz Nasıl Yapılır?

İstanbul'da konut aidat tutarları bazı bölgelerde kiraları geçti. Ödemede zorlanan vatandaş yüksek itiraz dilekçesi yazarak haklarını aramaya çalışıyor.

Emlak Haberleri 25.01.2019 - 13:34 15.07.2021 - 00:17 Serhat Karaman

İstanbul'da konut aidat tutarları bazı bölgelerde kiraları geçti. Ödemede zorlanan vatandaş yüksek itiraz dilekçesi yazarak haklarını aramaya çalışıyor.

Yüksek apartman aidatı konusunda İstanbul başta olmak üzere pek çok ilde sorunlar yaşanmaya devam ediyor. İstanbul'da ortalama apartman aidatı 362 liraya çıkarken bazı sitelerde aidat tutarının 2 bin 100 liraya kadar çıkarak kiraları aşması vatandaşı isyan noktasına getirdi. Markalı Konut Projeleri Aidat Konusunda Rekor KırdıREIDIN tarafından hazırlanan rapora göre İstanbul'da ortalama konut metrekare aidat tutarı 3,62 liradan başlarken bazı bölgelerde 21 liraya kadar çıktı. En yüksek aidat tutarı İstanbul'un en lüks semtlerinin başında yer alan Şişli'de 962 lira olarak tespit edilirken en düşük aidat tutarı ise 131 lira ile Silivri'de tespit edildi. Yüksek Aidata İtiraz Hakkınız Var! Konu hakkında açıklamada bulunan Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Hukuk Komisyonu Başkanı Emekli Hâkim Avukat İzzet Doğan “Son yıllarda birçok ünlü müteahhit ve inşaat şirketi bir koyundan iki post edinmek anlayışıyla kendi bünyelerinde site yönetim şirketleri kurdular ve Tapu Müdürlüklerine verdikleri site yönetim planına da on yıl boyunca sitenin yönetiminin kendilerine ait bu şirketlerce yapılacağına dair şerh koydular.Yönetim Planının değiştirilmesi için 634 sayılı Kat Mülkiyet Kanununa göre maliklerin yüzde 80’inin onayı gerektiği ve yüzlerce hatta binlerce meskenden oluşan site ve toplu yapılarda toplantıya katılan maliklerin bir araya gelip bu orana ulaşması neredeyse imkânsız olduğundan Yönetim Planında değişiklik yapılamamakta, tapuya bildirilmiş Yönetim Planında gösterilen şirket on yıl boyunca, yönetimi dilediği gibi sürdürmekte, aidatları belirlemektedir.Gereksiz ve büyük harcamalara karşı yargı yoluna başvurulması mümkün olmasına karşılık, bu yöntemle de sonuç alınabilmesi pratikte zor olmaktadır” dedi. Yüksek Aidata İtiraz Dilekçesi ……………..... SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE,

DAVACI : 

VEKİLİ : 

DAVALILAR : KONUSU : Kat malikleri kurulu kararının iptali talebinden ibarettir.OLAYLAR :

1. Müvekkilim, …………… İli, …………… İlçesi, ………….Mahallesi, …………………….. Sokakta ……… ada ve ……….. parsel nolu apartmanın maliklerinden biridir.

2. Kat malikleri kurulu, …../…./…… gün ve ……../…… sayılı kararıyla ayartmanın bahçesine bir havuz yaptırma kararı almıştır. Zaten küçük olan bahçeye bir havuz yapılması apartmanın bahçesiz kalması anlamına gelecektir.

3. Bu nedenle yönetim kurulu kararının iptali için işbu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.HUKUKİ SEBEPLER : KMK.m.33 ve yasal tüm mevzuat.SUBUT DELİLLER : Yönetim planı, tapu kayıtları, bilirkişi raporu, keşif, ……/…../…….. gün ve ………/…… sayılı kat malikleri kurulu kararı ve yasal her türlü delilSONUÇ ve TALEP : Gerekli incelemeler yapılarak ………/…/……. gün ve ……../…… sayılı kat malikleri kurulu kararının iptaline ve yeniden karar alınması hususunda davalıların uyarılmasına karar verilmesini arz ve talep ederiz.……/……/20…

Davacı VekiliEK: 

1.) Onanmış vekaletname örneği,

2.) Yönetim planı, 

3.) Tapu kaydı örneği,

4.) ../…../…….. gün ve ……/….. sayılı kat malikleri kurulu kararı,

5.) Yapı projesi.Emlak365.com


Gelişmelerden Haberdar Olun

@