Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 14 Mayıs tarihli Resmi Gazete ile yayımlandı.

Emlak Haberleri 14.05.2022 - 02:20 14.05.2022 - 02:24 Gülcan Özer

Mülkiyeti kamuya ait olan taşınmazların turizm yatırımlarına yönelik olarak yapılan tahsis karalarında uyulacak olan kuralları belirleyen Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte bir dizi önemli düzenlemeye gidildi. 

KAMU TAŞINMAZLARININ TURİZM YATIRIMLARINA TAHSİSİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 21/7/2006 tarihli ve 26235 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “yerler ile 9/8/1983 tarihli ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu ve” ibaresi “yerleri ve aynı Kanunun 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Orman Genel Müdürlüğü sabit kıymetlerine alınan tesislerden konaklama amaçlı kullanılması mümkün olan yerleri,” şeklinde, aynı bentte yer alan “ormanlık alanlar üzerinde bulunan ve 6831 sayılı Orman Kanununun 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Orman Genel Müdürlüğü sabit kıymetlerine alınan tesislerden konaklama amaçlı kullanılması mümkün olanlar ile” ibaresi “kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezleri içinde ve bu bölge ile merkezlerin dışında olmakla birlikte denize kıyısı olan ilçelerde, 9/8/1983 tarihli ve 2873 sayılı Millî Parklar Kanunu gereğince tespit ve ilan edilen yerler ile” şeklinde; aynı maddenin birinci fıkrasının (i), (r) ve (t) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

turizm yönetmelği 1

turizm-tahsisi-yöneteliğ 2i

turizm yönetmelği 3

yönemelik 4

Söz konusu yönetmelik bugün itibari ile hayata geçirilirken yönetmeliği yürütme görevi ise Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülecek. 

Haber Kaynağı: Emlak365.com

Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@