Keçiören Belediyesi Arsa Satış İhalesi Düzenliyor!

Keçiören Belediyesi mülkiyeti altında bulunan 6 arsa için satış ihalesi düzenleme kararı aldı. Resmi Gazete arsa satış ihale ilanı duyurusu detayları haberimizde!

EMLAK HABERLERİ 06.08.2019 - 07:54 15.07.2021 - 00:14 Emlak 365

Keçiören Belediyesi mülkiyeti altında bulunan 6 arsa için satış ihalesi düzenleme kararı aldı. Resmi Gazete arsa satış ihale ilanı duyurusu detayları haberimizde!

6 Ağustos 2019 tarihli Resmi Gazete ile Keçiören Belediyesi 6 arsa için ihale yolu ile satış yapacağını duyurdu. Keçiören Belediyesi Arsa Satış İhale İlanı Keçiören Belediye Başkanlığından:1 - Mülkiyeti Belediyemize ait muhtelif mahallelerde bulunan toplam 8 adet arsanın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre yapılacak olan Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.2 - Bahse konu olan 8 adet arsanın bilgileri ekteki tablolarda belirtilmiştir.

3 - İhale konusu arsaların satış işinin Geçici Teminat bedeli, muhammen bedelin %3 tutarındadır. ( 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesinde belirtildiği üzere; Geçici Teminat Bedeli, Tedavüldeki Türk Parası yada Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları cinsinden verilebilir.)4 - İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler:- İhaleye iştirak Dilekçesi.- Nüfus Cüzdanı fotokopisi- İkametgah Belgesi.- Yasal tebligat adresini belirten imzalı adres beyanı. (İhaleye vekaleten katılanlar da yukarıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.)- Geçici Teminat bedelinin Belediye Veznesine ödendiğine dair makbuz .- Şartname bedelinin Belediye Veznesine ödendiğine dair makbuz.- Tüzel Kişiler için Noter tasdikli Tescil Belgesi.- Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter tasdikli Yetki Belgesi.- Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter tasdikli İmza Sirküsü5 - İhaleye Katılamayacak olanlar: 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kişiler, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.6 - Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.7 - Müracaat Belgelerinin Verilmesi: Müracaat belgeleri kapalı bir zarfa konularak; Encümen Başkanlığına sunulmak üzere, ihale günü saat 12.00 ye kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir. 8 - İhale şartnamesi, mesai günlerinde mesai saatleri içerisinde Keçiören Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İhale Servisinden 250 TL şartname bedeli karşılığında temin edilebilir.(Adresimiz: Güçlükaya Mah. Cumhuriyet Cad. Kalaba Kent Meydanı KEÇİÖREN / ANKARA) Emlak365.com


Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@