Kentsel Dönüşüm İçin Riskli Bina Tespiti Nasıl Yapılır, Masrafları Ne Kadardır, Kim Öder?

Kentsel dönüşüm uygulamasına girebilmek için binaların risk tespiti nasıl yapılır. Riskli bina için tespit masrafları ne kadardır, kim öder? 

Emlak Haberleri 08.10.2021 - 04:00 08.10.2021 - 04:00 Engin Uzunoğlu

Türkiye'de yapıların güçlendirilmesi için son yıllarda Çevre ve Şehircilik bakanlığı'nın yönetiminde kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verildi. Kentsel dönüşüme girebilmek için yapıların risk tespitlerinin yapılması gerekiyor. Peki binaların risk tespiti nasıl yapılır? Risk tespiti masrafları kim tarafından ödenir? Risk tespiti masrafları ne kadardır? 

RİSKLİ BİNALAR NASIL TESPİT EDİLİR? 

Riskli binaların nasıl tespit edileceği merak konusu oluyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisans verilen ve listesi bakanlık tarafından açıklanan kurum ve kuruluşlarca riskli binaların tespitleri yapılmaktadır. Bir binanın riskli olup olmadığının tespit edilebilmesi için maliklerin başvuruda bulunması gerekir. Ancak bu başvuruda bir çoğunluk aranamaz. Bir binada herhangi bir mülk sahibi başvuru yaparsa risk tespiti yapılması için işlem başlatılır. 

BİNALARIN RİSK TESPİTİ MASRAFLARINI KİM ÖDER?

Bir bina için risk tespiti yapılması durumunda belirbi miktarlarda masraflar ortaya çıkabilmektedir. Bu masrafların da kim tarafından karşılanacağı merak edilmektedir. Bir bina için risk tespiti yapılırsa bu tespit için oluşan masrafların tamamı malikler tarafından karşılanır. Risk tespiti için arsa payı oranında masraf taksimatı yapılır. Arsa payına göre malikler risk tespiti masrafı ödemek durumundadırlar. 

BİNALARIN RİSK TESPİTİ MASRAFLARI NE KADARDIR?

Bir binanın risk tespiti masrafları belirli bir tarifeye ngöre belirlenmektedir. Bu konuda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı fşyat belirlemesi yapmıştır. Son güncel fiyatlara göre bina büyüklüğü 500 metrekareye kadar olan yapıların risk tespiti masrafı metrekare başına 2,25 TL, 500 metrekare ile 1000 metrekareye kadar olan yapılan risk tespiti masrafları metrekare başına 1.125 TL + 1,75 TL, 1000 metrekareden büyük yapıların risk tespiti masrafları 2.000 TL + 1 TL'dir. 

Örnek hesaplamaya göre 750 metrekare büyüklüğünde bir binanın risk tespiti masrafı 1.125 TL + (750-500) x 1,75 TL: 1.532,50 TL şeklinde hespalanmaktadır. 

Gelişmelerden Haberdar Olun

@