Mecliste Onaylanan Tasfiye Kararnamesi Ne Zaman Yasalaşacak, Müteahhitlere Fesih Hakkı Ne Zaman Çıkacak?

Müteahhitler tarafından beklenen tasfiye kararnamesi 71 maddeli torba yasa kanun teklifi ile TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundan geçirildi.

Mecliste Onaylanan Tasfiye Kararnamesi Ne Zaman Yasalaşacak, Müteahhitlere Fesih Hakkı Ne Zaman Çıkacak?

Müteahhitler tarafından beklenen tasfiye kararnamesi 71 maddeli torba yasa kanun teklifi ile TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundan geçirildi. Peki, tasfiye kararnamesi ne zaman yasalaşacak?

İşlerine zarar ederek devam eden ya da imzaladığı sözleşme gereği işine başlamak zorunda kalmak üzere olan müteahhitler tasfiye kararnamesi için Cumhurbaşkanı onayı ve Resmi Gazete ilanını bekliyor.Tasfiye Kararanmesi Ne Zaman Yürürlüğe GirecekNe yazık ki mecliste bütçe görüşmeleri başladı. Meclis hiç ara vermeden Cumartesi ve Pazar günleri de dahil olmak üzere yaklaşık 13 günlük süre boyunca mesaisini bütçe görüşmelerine ayıracak.Bu görüşmelerin sona ermesinin ardından TBMM Plan ve Bütçe komisyonu tarafından onaylanan yasa tasarısı meclisin onayına sunulacak. Meclis Genel Kurulu en erken yasayı 25 Aralık Salı günü gündemine alabilecek gibi görünüyor.Yani tasfiye kararnamesinin yasalaşması Aralık ayı sonu ya da Ocak ayının başı gibi mümkün görünüyor. Ancak konu hakkında net bir tarih verilmesi oldukça zor görünüyor. Çünkü meclisten geçtikten sonra ilgili kanunun Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanması ve ardından Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor.Fiyat Farkı Kararnamesi Ne Zaman Çıkacak?71 maddelik kanun teklifi içinde ne yazık ki müteahhitlere fesih hakkı tanıyan tasfiye kararnamesi yer alırken fiyat farkı kararnamesi yer almadır. Şu anda mevcut düzenleme ile müteahhitlere fiyat farkı kararnamesi hakkı verilmedir.Müteahhitlere Fesih Hakkı Veren Tasfiye Kararnamesi Kanun TeklifiMADDE 32- Madde ile, sözleşmelerin imalat girdilerinde meydana gelen beklenmeyen fiyat artışları dolayısıyla ülkemizin kalkınması için çok önemli olan büyük projelerin ve kamu hizmetlerinin aksamamasını ve oluşan mağduriyetlerin giderilmesini teminen yüklenicilere idare onayına bağlı olarak fesih ya da devir hakkı verilmesi amaçlanmaktadır.MADDE 32- 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir."Sözleşmelerin tasfiyesi veya devriGEÇİCİ MADDE 4-30/6/2018 tarihinden önce 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihalesi yapılan (3 üncü maddesindeki istisnalar dahil) ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden sözleşmeler, imalat girdilerinin fiyatlarında beklenmeyen artışlar meydana gelmesi nedeniyle, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 60 gün içinde yüklenicinin yazılı başvurusu ve idarenin onayına bağlı olarak feshedilip tasfiye edilebilir veya devredilebilir. Bu durumda devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların aranması koşulu hariç fesih ve devirden kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar uygulanmaz. Sözleşmesi feshedilen veya sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı iade edilir.Sözleşmenin bu madde kapsamında feshedilerek tasfiye edilmesi veya devredilmesi durumunda yüklenici, fesih veya devir tarihine kadar gerçekleştirdiği imalatlar dışında idareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Yüklenici tarafından, işin idarece uygun görülecek can ve mal güvenliği ile yapı güvenliğine yönelik tedbirlerinin alınması şarttır. Bu kapsamda düzenlenecek fesihnamelerden ve devredilecek sözleşmelerden damga vergisi alınmaz."Android uygulamamız için TIKLAYINIZ

İOS uygulamamız için TIKLAYINIZ

Facebook sayfamız için TIKLAYINIZTwitter sayfamız için TIKLAYINIZHaber Kaynağı: Emlak365.comNOT: BU HABERİN İZİNSİZ, AKTİF LİNK VERİLMEDEN, BİR BÖLÜMÜNÜN ALINMASI VEYA TAMAMININ KOPYANIP KULLANILMASI DURUMUNDA HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAKTIR…"


SONRAKİ HABER