Merkezi Isıtma Sisteminde Boş Daireden Ne Kadar Yakıt Parası Alınır?

Sitelerde veya apartmanlarda merkezi ısıtma sistemi uygulanması durumunda boş dairelerin durumu merak ediliyor. Boş daireler ne kadar yakıt parası öderler?

Merkezi Isıtma Sisteminde Boş Daireden Ne Kadar Yakıt Parası Alınır?

Apartmanlarda veya sitelerde ısınma ihtiyacı merkezi ısıtma sistemi ile giderilebiliyor. Böyle bir sistemde de yakıt parası olarak yapılması gereken ödemeler kat malikleri arasında sorunlar yaşanmasına neden olabiliyor. Hatta yöneticiler dahi nasıl hareket etmeleri gerektiğini bilemeyebiliyorlar. Boş bir dairenin merkezi ısıtma sisteminde durumu nedir? Boş daire için yakıt parası tam mı ödenir yoksa belirli oranda indirim yapılabilir mi? İşte merkezi ısıtma sisteminde boş dairelerin ödeme yükümlülükleri...

ORTAK GİDERLERE HERKES KATILMAK ZORUNDA

Apartmanlarda veya sitelerde tüm kat maliklerinin ortak giderlere arsa payı oranlarınca katılmalarının zorunluluğu Kat Mülkiyeti Kanunu ile tartışmaya mahal vermeyecek şekilde netleştirilmiştir. Bundan dolayı da herhangi bir kat maliki herhangi bir gerekçe göstererek ortak giderlere katılmaktan geri duramaz. Hizmet alınıp alınmaması ortak giderlerin karşılanmasında herhangi bir etki yapmamaktadır. Ortak giderlere herkes katılmak zorundadır.

MERKEZİ ISITMA SİSTEMİNDE BOŞ DAİRENİN DURUMU

Merkezi ısıtma sisteminde boş dairelerinin durumunun ne olacağı konusunda kafa karışıklığı yaratan durum ısıölçerli veya ısıölçersiz sistemden kaynaklanmaktadır. Isıölçer kullanılan sistemde her daire kullandığı kadar yakıt parası ödemektedir. Bu durumda kimin ne kadar yakıt parası ödeyeceği konusu tartışmalara neden olmamaktadır. Ancak ısıölçer kullanımında boş dairelerde kaloriferlerin yakılmaması üst ve alt komşuların daha yüksek yakıt tutarları ile karşılaşmalarına neden olabiliyor. böyle bir durumda da boş dairelerde de belirli miktarlarda kullanım yapılması ve boş dairelerin sahiplerinin yakıt parasına katılımları gerekmektedir.

Isıölçer kullanılmayan sistemde ise boş daireler diğer daireler ne kadar ödeme yapıyorlarsa aynı tutarda yakın bedeli ödemesi yapmak durumundadırlar. Bunun herhangi bir istisnası bulunmamaktadır. O evin boş veya dolu olmasının apartman ve site yönetimi tarafından bir önemi yoktur.

SONRAKİ HABER