Milli Emlak Genel Tebliği Yayımlandı, 2019 Kamu Lojman Kiraları Açıklandı!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Tebliği yayımlandı. 2019 yılında kamu konutları ve kamu lojmanları için ödenecek kira bedelleri açıklandı!

Milli Emlak Genel Tebliği Yayımlandı, 2019 Kamu Lojman Kiraları Açıklandı!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Tebliği yayımlandı. 2019 yılında kamu konutları ve kamu lojmanları için ödenecek kira bedelleri açıklandı!

27 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 389 sıra nolu Milli Emlak Genel Tebliği ile 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ile 16/7/1984 tarihli ve 84/8345 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Kamu Konutları Yönetmeliği kapsamındaki kamu konutlarının 2019 yılı aylık kira bedellerinin tespitine ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlendi.2019 Kamu Lojmanları Kira Bedelleri Açıklandı!Yayımlanan yeni tebliğ ile beraber 2019 yılında kamu lojman kirası;a) Kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda 2,36 TL/m²,b) Kalorifersiz konutlarda 3,69 TL/m²,c) Kaloriferli konutlarda 4,85 TL/m² olacak şekilde belirlendi.Kamu Lojmanı Kira Bedeline Eklenecek İlave Ücretler Neler?(1) 3 üncü maddede belirlenen kira bedellerine ek olarak, aylık her bir metrekare için kaloriferci, kapıcı ya da her ikisinin de kurum ve kuruluşlarca karşılandığı konutlardan 0,57 TL/m² ilave kira bedeli alınır.(2) Elektrik ve su bedellerinin kurum ve kuruluşlarca yapılan gerçek giderler dikkate alınarak kullanıcılarından tahsil edilmesi esastır. Bununla birlikte, sayaçların ayrılmasının mümkün olmaması nedeniyle elektrik, su ya da her ikisinin hizmet binası veya fabrika tesislerinden karşılandığı konutlardan bu Tebliğin 3 üncü maddesi ile belirlenen kira bedellerine ek olarak, aylık her bir metrekare için;a) Elektrik sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 1,08 TL/m²,b) Su sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 0,93 TL/m²,c) Elektrik ve su sayacının her ikisinin de ayrılmasının mümkün olmaması halinde 2,01 TL/m²,ç) Konutlarda kullanılan su, şehir şebekesi dışında kuyu, artezyen, kaynak suyu ve benzeri su kaynaklarından karşılanıyor olması halinde 0,50 TL/m² ilave kira bedeli alınır.Yakıtı Kurum ve Kuruluş Tarafından Karşılanan Kamu Lojmanı Kiraları Ne Kadar Olacak?MADDE 5 – (1) 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ile Kamu Konutları Yönetmeliği kapsamındaki kurum ve kuruluşların yurt içindeki kaloriferli konutlarından yakıtı kurum ve kuruluş tarafından tedarik edilenlerde oturanlardan ısı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmamış konutlarda, her bir metrekare için 1,94 TL/m² yakıt bedeli tahsil edilir.(2) Isı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmış konutlarda; birinci fıkradaki yakıt bedelinin üç katını geçmemek kaydıyla, bağımsız bölümün tüketimi oranında hesaplanan yakıt bedeli konutta oturanlardan tahsil edilir. Ancak kurum ve kuruluşlar, yakıt maliyetlerini dikkate alarak gerekli gördükleri takdirde bu bedelin üzerinde yakıt bedeli tahsil edebilir.(3) Yakıtı kurum ve kuruluşlarca tedarik edilen konutlarda, ortak kullanım alanlarındaki aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderlerin zorunlu nedenlerle kurum ve kuruluşlarca karşılanıyor olması halinde, bu giderler karşılığında kira ve yakıt bedellerine ek olarak her bir metrekare başına 0,22 TL/m² tahsil edilir.Kamu Lojmanı Kirası Nasıl Hesaplanır?MADDE 6 – (1) 3 üncü maddede belirtilen kira birim bedellerine, 26/5/2005 tarihli ve 25826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 294)’nde belirtilen esaslar uygulanmak suretiyle aylık kira bedelleri hesaplanır.2019 LOJMAN KİRASI HESAPLAMA ÖRNEKLERİ İÇİN TIKLAYINIZÇevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 389) Resmi Gazete İlanı Tam MetniMilli Emlak Genel Tebliği Yayımlandı, 2019 Kamu Lojman Kiraları Açıklandı! - Resim 1Milli Emlak Genel Tebliği Yayımlandı, 2019 Kamu Lojman Kiraları Açıklandı! - Resim 3Emlak365.com