OECD Çevresel Performans İncelemesi Türkiye Raporu

Türkiye'nin içme suyu kalitesi, orman örtüsü ve yenilenebilir enerji kaynakları gibi farklı çok alandaki çevresel performans incelemesi raporu açıklandı.

Emlak Haberleri 20.02.2019 - 08:03 15.07.2021 - 00:17 Emlak 365

Türkiye'nin içme suyu kalitesi, orman örtüsü ve yenilenebilir enerji kaynakları gibi farklı çok alandaki çevresel performans incelemesi raporu açıklandı.

Çırağan Sarayı'nda düzenlenen Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Çevresel Performans İnceleme Raporu tanıtım toplantısı Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar'ın katılımı ile gerçekleştirildi. Mehmet Emin Birpınar "Çocuklarımızın Geleceği Açısından Önemli" Çevre konusunun çocukların geleceği açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Birpınar "Türkiye'nin çevre alanında 2008 yılında hazırlanan son rapordan sonra kaydettiği gelişme bu rapor ile ortaya konmaktadır. Çevre meselesi, siyaset üstü bir meseledir. Çevre meselesi, çocuklarımızın geleceği açısından önemli bir meseledir. Dolayısıyla siyasi kavgaların içerisinde olmaması gerekiyor.Raporda yer alan iyi örneklerin diğer ülkelerin uygulamalarına da örnek teşkil etmesi tarafımızca memnuniyet yaratacaktır. Bu rapor, izlediğimiz politikalardaki şeffaflığımızın da önemli bir göstergesi olmuştur. Raporda, uluslararası toplumun benimsediği 'hesap verebilirlik' ilkesine verdiği önem de ortaya konmakta. Söz konusu rapor, çevre alanındaki çabalarımızı ortaya koyması, karşılaştığımız sınamaları çeşitli veriler ışığında yorumlaması, belirli durumlara yönelik tavsiyeler ortaya koyması bağlamında atacağımız adımlara ışık tutmaktadır"Yeni Çevre Kanunu İle Poşet Kullanımı Yüzde 75 Oranında Azaldı! Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar konuşmasında market poşetlerinin paralı olması uygulamasına da değinerek "Bir zincir marketten alınan rakamlara göre, geçen sene ocak ve şubat ayının ilk 40 gününde vatandaşların kullandığı poşet miktarı 79 milyon adet.Bu rakamın 2019'un ilk 40 gününde 19 milyona düştüğünü, yüzde 75'lik bir azalma olduğunu görüyoruz. Bunun devam etmesi arzusundayız. Bu biraz da israfı da önleyen bir durum" diyerek yapılan uygulama ile plastik poşet kullanım oranında yaşanan büyük azalmaya dikkat çekti. Yayımlanan Rapora Göre Türkiye'nin Orman Örtüsü Genişletildi, İçme Suyu Kalitesi YükseldiYayımlanan raporda yer alan öne çıkanlar ise şu şekilde sıralandı;"Saha tespiti, biyoçeşitliliğin korunması ve nesli tükenen türlerin doğal yaşam alanlarının geri kazanımına yönelik araştırmalar yapılmaktadır. Tarımsal biyoçeşitlilik araştırma ve genetik nitelendirme çalışmaları, 2001 yılından bu yana yürütülmeye devam etmektedir. Ağaçlandırma, erozyon denetimi, bozulan ormanların ıslahı, mera ıslahı ve suni gençleştirme çalışmaları sayesinde Türkiye, orman örtüsünü genişletme anlamında ilerleme kaydetmiştir. OECD üyesi pek çok ülkenin aksine, doğal ve yarı doğal alanların yanı sıra orman örtüsü de genişlemiştir.""ÇED ve izin süreçleri, elektronik sistemlerden yararlanılarak sadeleştirilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, eğitimler aracılığıyla ve denetimlerin planlanması, raporlanması ve değerlendirilmesine yönelik bir yazılımdan yararlanarak denetçilerinin kapasitesini artırma anlamında kayda değer çalışmalar yapmıştır. Türkiye, çoğunluğu çevresel etkiler ve iyi uygulamalara ilişkin basılı materyallerin dağıtılması yoluyla çevresel farkındalık programlarının uygulanması bakımından ilerleme kaydetmiştir. Okul müfredatında çevre ile ilgili konular pek çok fen ve sosyal bilimler dersine entegre edilmiştir.""Çevre ve sürdürülebilir kalkınma hususları, genel bir stratejik istikamet sağlamak üzere yararlanılan temel bir araç olarak Kalkınma Planları’na daha fazla entegre edilmektedir. Benzin ve dizel yakıtlara getirilen vergiler, büyük motorlu araçlara yönelik hem ÖTV hem de MTV'nin yüksek olması çevresel hedefler ile genel anlamda örtüşmekte, elektrikli ve hibrit araç kullanımı da daha düşük ÖTV oranlarıyla teşvik edilmektedir.Türk firmaları, küresel gönüllü karbon piyasasında halihazırda aktif şekilde rol almaktadır. Türkiye'nin 2010 yılında yenilenebilir enerji için tarife garantisi sistemine geçmesi, yatırım anlamında güçlü bir teşvik sağlamıştır. Türkiye'nin altyapı finansmanına yönelik olarak kamu özel ortaklığı finansal modellerinden yararlanma oranı, OECD'nin de önerileri doğrultusunda önemli bir artış göstermiştir. Sürdürülebilir ürünler ve tedarikçilere yönelik artan talebin farkında olan büyük ve ihracat ağırlıklı firmaların ilgisiyle birlikte Türkiye'de özel sektörün kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları artmaktadır.""Su kalitesini izleme faaliyetleri, 2008 ÇPİ'den bu yana önemli ölçüde gelişim göstermiş olup, atık su sektöründe de benzer bir gelişime ihtiyaç duyulmaktadır. Türkiye, su ile ilgili sürdürülebilir kalkınma hedeflerini planlama belgelerine entegre etmeye başlamıştır. Hükümet, son yıllarda havza yönetim planlarının yanı sıra kuraklık ve taşkın yönetim planlarının hazırlanması konusunda önemli bir kaynak yatırımı yapmıştır.Türkiye, AB Su Çerçeve Direktifi ilkelerine uygun olarak 'hassas su kütleleri, kentlere duyarlı alanlar ve nitrata duyarlı alanlar' olarak tanımlanan 25 hidrolojik havza tespit etmiş ve 25 nehir havzası koruma eylem planı hazırlamıştır. Türkiye'de tüm atık su altyapı idareleri, tamamen maliyeti karşılayabilir atık su tarifelerine geçmiştir. Atık suların yeniden kullanımı ve çamur çürütme gibi su ve atık su sektörlerindeki gelişimi hızlandırmak adına Türkiye'de pek çok yenilikçi uygulama araştırması yapılmaktadır."Haber Kaynağı: Emlak365.com


Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@