Rahatsız Eden / Gürültü Yapan Komşuyu Nereye Şikayet Edebilirim?

Ne yazık ki çok katlı binalarda yaşanan en büyük sorunlardan biri rahatsız eden / gürültü yapan komşular tarafından yaratılan olumsuzluklardır.

Rahatsız Eden / Gürültü Yapan Komşuyu Nereye Şikayet Edebilirim?

Ne yazık ki çok katlı binalarda yaşanan en büyük sorunlardan biri rahatsız eden / gürültü yapan komşular tarafından yaratılan olumsuzluklardır.

İnsanların huzura en çok ihtiyaç duydukları yerlerin başında yer alan konutlarda sorumsuz komşular tarafından yaşatılan gürültü terörüdür. Gecenin bir yarısında yapılan tamiratlar, çalıştırılan matkaplar, yüksek sesle balkonda gecenin yarısı yapılan sohbetler, evde sürekli olarak koşan ve ağlayan çocuklar bir alt katta yaşamaya çalışan kişiler için kabul gibi bir hayat sürülmesine neden olmaktadır. Peki, gürültü yapan, rahatsız eden komşuya karşı haklarınız nelerdir?Rahatsız Eden Komşuyu Nereye Şikayet Edebilirim?Öncelikle binalarda komşuluk hukuku son derece iyi anlaşılmalıdır. Nadir olarak yapılan gürültüye karşı tolerans gösterilmesi gerekirken sürekli olarak aynı gürültüye maruz kalmanız durumunda bunu çekmek zorunda olmadığınızı bilmeniz gerekir.Bu kural Apartman Gürültü Yönetmeliği kapsamında ele alınmakta olup saat 19.00 ile 07.00 arası, resmi ve tatil günlerinde ise tüm gün istirahat vakti olarak kabul edilmekte olup bu saatler arasında gürültü yapılmasına kesinlikle izin verilmemektedir. Komşunuz sürekli olarak sizi rahatsız ediyorsa belediye gürültü şikayet hattı üzerinden şikayette bulunabileceğiniz gibi gürültü yapan komşu şikayet dilekçesi yazarak adresinizin bağlı olduğu Sulh Hukuk Mahkemesi üzerinden dava açmanız da mümkündür. Ne yazık ki gürültü yapan komşu polise şikayet edilse dahi bu kalıcı bir çözüm sağlamakaktadır. Bu nedenle dava açılması zorunludur.Gürültü Yapan Komşuya İhtarname ÇekilmesiKomşunuz gürültü yapıyorsa ve "komşum gürültü yapıyor nereye şikayet edebilirim?" diye soruyorsanız aşağıda yer alan dilekçe ile mahkemeye başvuruda bulunmanız yeterli olacaktır............... SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNEDAVACI : (Yönetici Adı Soyadı,Adresi)DAVALILAR : (Kat Malikinin Adı-Soyadı,Adresi)KONUSU : Kat maliki bulunan davalının bağımsız bölümünün .................... (çekilmez hal yazılır) ................ sebebiyle mülkiyet hakkının devri.OLAY : Yöneticisi: bulunduğum ...............ili.............. ilçesi ................ mahallesi.............. caddesi .............sokakta ............ ada........... parselde bulunan...... kapı numaralı apartmanın...... nolu bağımsız bölüm maliki olan davalının, ................ (çekilmez hal yazılır) ............... sebebiyle, bağımsız bölümünün diğer kat maliklerine arsa payları oranında mülkiyet hakkının devredilmesi için işbu dava açılmış bulunmaktadır. Diğer kat maliklerinin ad ve soyadları ile arsa paylarını gösteren liste ile yönetici olarak bu davayı açmama yetki veren Kat malikleri kurulunun kararı dilekçe ekinde sunulmuştur.HUKUKİ DAYANAK: Kat mülkiyeti kanunu Madde 25 ve ilgili mevzuat.DELİLLER : Tapu sicil kaydı,yönetim planı,kat malikleri kurulu kararı,ihtarname ve diğer deliller.SONUÇ VE İSTEK : Davalı kat malikinin.......nolu bağımsız bölümünün dava tarihindeki değeri kendisine ödenmek kaydıyla, mülkiyetinin diğer kat maliklerine arsa payları oranında devredilmesini ve yargılama giderlerinin davalıya Ödettirilmesini arz ve talep ederim.Tarih...../...../.......Davacı(Adı-Soyadı,İmza)EKLER :1- Kat maliklerinin,adı soyadı ve arsa payları listesi.2- Yöneticiye dava açma yetkisi veren kat malikleri kurulu kararıEmlak365.com