Resmi Gazete 'de Yayımlanan ÇED Yönetmeliği Değişti

ÇED Yönetmeliği için yapılan değişiklik Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete 'de Yayımlanan ÇED Yönetmeliği Değişti

ÇED Yönetmeliği için yapılan değişiklik Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED Yönetmeliği için yeni bir değişiklik yayımladı. Yayımlanan yeni yönetmelikle beraber eski yönetmelikte yer alan Ek-2 listenin 49. maddesinin a bendi değiştirildi “a) Madenlerin çıkarılması (Ek-1 listesinde yer almayanlar),” ifadesine yer verildi. Yine “a) 25 hektar ve üzeri çalışma alanında (Kazı ve döküm alanı dâhil) planlanan açık işletmeler veya bu işletmelere ait “ÇED Gerekli Değildir” kararı bulunan projelere ilave olarak planlanan alan artışları,” ifadesi eklendi.ÇED Yönetmeliği Değişiklik 2018Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİNDEDEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKMADDE 1 – 25/11/2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Ek-1 listesinin 27 nci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“a) 25 hektar ve üzeri çalışma alanında (Kazı ve döküm alanı dâhil) planlanan açık işletmeler veya bu işletmelere ait “ÇED Gerekli Değildir” kararı bulunan projelere ilave olarak planlanan alan artışları,”MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin Ek-2 listesinin 49 uncu maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“a) Madenlerin çıkarılması (Ek-1 listesinde yer almayanlar),”MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.


Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'ninTarihiSayısı25/11/201429186Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'ninTarihiSayısı1-9/2/2016296192-26/5/201730077
Emlak365.com