Riskli Yapı / Yıkım Kararına İtiraz Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Kentsel dönüşüm projeleri ile Türkiye büyük bir hızla yenilenmeye devam ederken süreçte depreme dayanıksız binaların yıkılarak yerine depreme dayanıklı evlerin inşa edilmesi amaçlanıyor. Ancak kentsel dönüşüm çalışmaları özellikle de çok katlı binalarda yaşayan kat malikleri arasında sorunlar yaşanmasına neden olabiliyor.

KENTSEL DÖNÜŞÜM 18.04.2018 - 20:30 15.07.2021 - 00:21 Emlak 365

Kentsel dönüşüm projeleri ile Türkiye büyük bir hızla yenilenmeye devam ederken süreçte depreme dayanıksız binaların yıkılarak yerine depreme dayanıklı evlerin inşa edilmesi amaçlanıyor. Ancak kentsel dönüşüm çalışmaları özellikle de çok katlı binalarda yaşayan kat malikleri arasında sorunlar yaşanmasına neden olabiliyor.

Riskli Yapı Raporu Nedir?Bu süreçte binanın yenilenmesi ile ortaya çıkan fiyat farkını karşılayamayan ya da konutunun metrekaresinin küçülmesine rıza göstermeyen kişiler kentsel dönüşüm itiraz hakkı seçeneğinden yararlanmak istiyor.Kentsel dönüşümün ilk ayağı söz konusu taşınmaz için alınan riskli yapı raporudur. Binanın taşıyıcı kolonları, temeli, betonu ve inşaat demiri gibi farklı alanlarda yapılan incelemeler sonucunda binanın ekonomik ömrü ölçülmekte, depreme olan dayanıklılığı ortaya çıkarılmaktadır. Yapılan bu çalışma sonucunda oluşturulan rapora ise riskli yapı raporu adı verilmektedir.Riskli Yapı Raporu Nasıl Alınır, Başvurusu Nasıl Yapılır?Çok katlı binalarda sadece tek bir kat malikinin riskli yapı başvurusu için işlemlere başlaması yeterlidir. Bunun için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kentsel dönüşüm büroları ya da bakanlığın yetki verdiği kentsel dönüşüm büroları üzerinden taşınmazın tapusu ile beraber başvuru yapılması gerekmektedir.Yapılan başvuru sonucunda belirlenen tarihte ilgili kurumdan görevliler gelerek binayı incelemekte, taşınmazın derecelendirimesi yapılmaktadır. Buna göre taşınmaz için sağlam raporu verilebileceği gibi binanın kolanlarının desteklenmesi, depreme karşı güçlendirilmesi ya da kentsel dönüşüm için yıkım kararı da alınabilmektedir.Kentsel Dönüşüm Yıkım Kararına / Riskli Yapı Raporuna İtiraz Nasıl Yapılır?Yapılan incelemeler sonucunda binanın riskli yapı olarak belirlenmesi  durumunda binanın duyurular bölümüne ya da giriş kapısına tüm kat maliklerinin göreceği şekilde kentsel dönüşüm riskli yapı raporu asılır ve bu şekilde riskli yapı ilanı gerçekleşmiş olur. 15 günlük süre dolmasına rağmen hiçbir kat maliki karara itiraz etmezse bu kararın kabul edildiği anlamına gelir. Bu sürenin dolmasının ardından sürecin durdurulması ne yazık ki mümkün değildir.Ancak riskli yapı raporuna itiraz etmek isteyen kat maliklerinin bulunması durumunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı müdürlüklerine riskli yapı raporuna itiraz ya da kentsel dönüşüm yıkım kararına itiraz dilekçesi olarak ta bilinen aşağıda yer alan  dilekçe örneği ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Kaynak: emlak365.comRiskli Yapı / Yıkım Kararına İtiraz Dilekçesi Örneği Tarih: …./ …./….

İSTANBUL ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Konu: İtiraz

İstanbul ili, …………. ilçesi, ……………. mahallesi, ……….. sokak, no:………., ……………. apartmanı adresindeki ……… pafta, ……….. ada, ………….. parsel sayılı taşınmazda bulunan binamız için …………………….. tarafından düzenlenmiş olan ‘Risk Raporuna’ ve ilgili yıkım kararına itiraz ettiğimi bildirir gereğinin yapılmasını tarafınızdan talep ederim.

Adres:

…………………………….

…………………………….

…………………………….

Tel:

…………………………….Riskli Yapı Malikleri

Tc Kimlik No Ad Soyad İmza

1.

……………………………..

……………………………..

……………………………..

Kayıt No:

……………………………..

Kayıt Tarih:

……………………………….


Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@