Tapu Devri Hangi Gerekçelerle Bozulabilir? İptal Edilemeyen Tapu Tescil İşlemi Var Mıdır?

Gayrimenkullerin mülkiyet devri anlamına gelen tapu devrinin nasıl bozulabileceği merak ediliyor. Tapu devrinin bozulmasına neden olan gerekçeler nelerdir? 

Emlak Haberleri 21.02.2022 - 21:37 21.02.2022 - 21:37 Engin Uzunoğlu

Gayrimenkul sahipleri mülkiyet haklarını çeşitli gerekçelerle başkalarına devredebilmektedirler. Böyle durumlarda ise miras davaları gündeme gelmektedir. Özellikle mirasçılar arasında hakkaniyetli paylaşım yapmanın aksine hareket eden gayrimenkul sahipleri tapu devri işlemleri yönünde araştırmaların yoğunlaşmasına neden olmaktadırlar. 

BOZULAMAYAN TAPU DEVRİ VAR MIDIR?

Hukuk sisteminde eğer bir gayrimenkulün tapu devri hukuka aykırı bir şekilde yapılmış yani tapu tescili yasal bir gerekçeye veya hakka dayanmıyorsa o tapunun devir işlemi iptal edilebilir. Yasal gerekçelerle, herhangi bir hak kaybına neden olmadan yapılan tapu tescil işlemlerinin bozulabilmesi veya iptal olmasının imkanı bulunmamaktadır. Ancak bir gayrimenkulün mal kaçırma gibi bir uygulama ile mülkiyeti el değiştirmişse onun bozulmamasına da hukuken pek imkan yoktur.

TAPU TESCİL İŞLEMİ NASIL BOZULUR?

Gayrimenkul sahipleri tarafından devredilen tapular için tapu müdürlüklerinde tapu tescil işlemi yapılmaktadır. Bu işlemin hukuki olmadığı iddiasında bulunan ve hak iddialarını öne sürenler mahkemeler aracılığı ile tapu tescil işlemine itiraz edebilirler. Bu şekilde mahkemelerde görülen dava ile tapu tescil işleminin yasal olup olmadığına karar verilir. Tapu devrinin bozulması mümkünse bu hüküm mahkemelerce alınmalıdır. Başka bir yolla tapu devrinin iptal olması mümkün değildir.

TAPU DEVRİNİN BOZULMASINA NEDEN OLAN GEREKÇELER NELERDİR?

Bir taşınmazın tapusunun bir başkasına devredilip tescil edilmesine itirazı olanlar bu itirazlarını gerekçelendirmek zorundadırlar. Bunun için de hukuken bazı genel geçer nedenler bulunmaktadır. Tapu devrinin iptali talep edilecekse şu gerekçelerden birisi gerçekleşmiş olmalıdır:

-Mirastan mal kaçırma 
-Hukuki ehliyetsizlik
-Hata, hile, korkutma gibi nedenlerle tapu devri yapılması 
-Vasiyetnamenin geçersiz olması 
-İnanç sözleşmesi ile tapu devri yapılmış olması 
-Kazandırıcı zamanaşımı ve zilyetlik 
-Hatalı kadastro tespiti 
-Vekalet görevinin kötüye kullanılması

Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@