Tapuda Ev Satarken Eşin Rızası Gerekir Mi, Aile Konutu Şerhi Nasıl Konur?

Son dönemde artan boşanmalarda kadının mağdur olmasının önüne geçmek için taşınmazlarda aile konutu şerhi uygulaması daha fazla tercih edilmeye başlandı. Peki, ev satarken eşin rızası gerekir mi, aile konutu şerhi nedir, nasıl konur?

Tapuda Ev Satarken Eşin Rızası Gerekir Mi, Aile Konutu Şerhi Nasıl Konur?

Tapu üzerinde işlem yaparken bazı özel şartların yerine getirilmesi gerekir. Özellikle de evli olan kişiler için süreç daha farklı ilerlemektedir.

TAPUDA EV SATARKEN EŞİN RIZASI GEREKİR Mİ?

Bu sorunun yanıtı üzerinde işlem yapılan tapu üzerinde aile konutu şerhi bulunup bulunmadığına göre değişkenlik göstermektedir. Tapu üzerinde kısıtlayıcı bir şerh bulunmuyorsa bu durumda tapuda eş rızası aranmaz ve tapu sahibi özgür iradesi ile işlem yapabilir.

Ancak tapunun üzerine aile konutu şerhi bulunuyorsa bu durumda tapuda ancak iki tarafında hazır bulunması durumunda işlem yapılabilir. Yani satışa ya da devre tapu üzerinde ismi kayıtlı olan iki eşinde rıza göstermesi ve onay vermesi gerekir. Tapuda aile konutu satışı için eşlerden birinin satışı yapmak istiyor, diğer eş karşı çıkıyorsa bu durumda konu aile mahkemesine taşınır ve hakim müdahalesi istenir.

AİLE KONUTU ŞERHİ NEDİR, NASIL KONUR?

Tapu kütüğü üzerinde kayıtlı olan taşınmazın ailenin ortak ikamet adresi olarak kullanıldığı evlere aile konutu adı verilmektedir, bu konut eşlerin ve çocukların birlikte oturdukları ev olarak tapuya tescil edilir. Aile konutu şerhi konulması için eşlerden ikisi de tapu müdürlüğüne gidebileceği gibi tek bir eşin de başvuruda bulunması yeterlidir. Aile konutu şerhi başvurusu için Merkezi nüfus idaresi sisteminden veya nüfus müdürlüğünden alınan yerleşim yeri belgesi ile medeni hali gösterir nüfus kayıt örneğinin tapu yetkilisine ibrazı yeterli olmaktadır. Aile konutu şerhi olan taşınmazın satışı yapılamayacağı gibi diğer eşin itirazı durumunda satış iptal edilir.