TKGM Kadastro Güncelleme Çalışmaları Uygulama Genelgesi Yayımlandı!

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü TKGM, Kadastro Güncelleme Çalışmaları Uygulama Genelgesi yayımlandı. Detaylar haberimizde...

TKGM Kadastro Güncelleme Çalışmaları Uygulama Genelgesi Yayımlandı!

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü TKGM, Kadastro Güncelleme Çalışmaları Uygulama Genelgesi yayımlandı. Detaylar haberimizde...

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü TKGM yeni bir genelge yayımladı. TKGM Kadastro Güncelleme Çalışmaları Uygulama Genelgesi ile merak edilen bazı detaylar aydınlatılmış oldu.TKGM Kadastro Güncelleme Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılacak kadastro güncelleme çalışmalarının yapım ve kontrollerini standarda bağlamak ve uygulama birliği sağlamak üzere bu kapsamdaki usul ve esasları belirlemek amacıyla yeni genelgeyi yayımladığı açıklandı.Kadastro Güncelleme Ekibinin OluşturulmasıMADDE 7- (1) Kadastro müdürlüğünce; bu genelge kapsamında görev yapmak üzere 3402 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre kadastro güncelleme ekibi oluşturulur.(2) Kadastro güncelleme alanında 3402/Ek-1 maddesi kapsamında çalışma yapılacak ise, sayısallaştırma ekibi, kadastro güncelleme ekibinde yer alan teknisyen ile birimin kontrolünden sorumlu kontrol memuru/mühendis ve kontrol mühendisinden oluşturulur.(3) Kadastro yönüyle işleme tabi alanlarda çalışmalar, kadastro güncelleme ekibi tarafından yapılır.Kadastro Güncelleme Alanının İlanıMADDE 8- (1) Kadastro güncelleme alanı, kadastro müdürlüğünce çalışmalara başlanmadan en az onbeş (15) gün önceden çalışma alanında, kadastro bölgesi merkezinde ve bölgenin bağlı olduğu il merkezinde alışılmış vasıtalarla duyurulur, varsa yerel gazete ile ilân edilir ve ilana dair tutanak düzenlenir.(2) Kadastro müdürlüğünce, çalışmalara başlanılacağı hususu; mahallin mülki amirine, tapu müdürlüğüne, mahalli hukuk ve kadastro mahkemelerine, ilgisi bulunması halinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığının mahalli birimleri ile diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bildirilir.Genelgenin Tamamına Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ...Emlak365.com Özel İçerik