Yapı Denetim Şirketlerinin Elektronik Ortamda Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği Değişti!

Yapı Sahipleri ile Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi İmzalayacak Yapı Denetim Kuruluşlarının elektronik ortamda belirlenmesine ilişkin tebliğ değiştirildi.

EMLAK HABERLERİ 30.05.2019 - 08:00 15.07.2021 - 00:15 Emlak 365

Yapı Sahipleri ile Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi İmzalayacak Yapı Denetim Kuruluşlarının elektronik ortamda belirlenmesine ilişkin tebliğ değiştirildi.

Yapı Sahipleri ile Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi İmzalayacak Yapı Denetim Kuruluşlarının Elektronik Ortamda Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı. 30 Mayıs 2019 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan yeni tebliğ ile bir dizi önemli değişikliğe gidildi ve bu sayede tarafların sistemde yaşamış oldukları sorunların çözümü sağlanmış oldu. Çevre ve Şehircilik BakanlığıYapı Sahipleri ile Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi İmzalayacak Yapı Denetim Kuruluşlarının Elektronik Ortamda Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair TebliğMADDE 1 – 29/12/2018 tarihli ve 30640 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Sahipleri ile Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi İmzalayacak Yapı Denetim Kuruluşlarının Elektronik Ortamda Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (ı) ve (i) bentleri eklenmiştir.“ı) Küme yapı: Uygulama imar planının sınırları içerisinde aynı adada o yapı müteahhidi tarafından inşa edilecek ve proje müelliflerince elektronik ortama bilgileri, bu yapılardan herhangi birine Bakanlıkça elektronik ortamda görevlendirme yapılmadan, en fazla 30 gün içerisinde girilen ve sayısı iki veya daha fazla olan ve talep üzerine bulunduğu ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün onayı alınan yapıları,i) Son iş: Yapı denetim kuruluşunun, aynı küme yapı içerisinde yer almak koşuluyla, Yönetmeliğin 11 inci maddesiyle verilen yetki sınırının üzerine çıktığı Bakanlıkça elektronik ortamda belirlenen yapı ile o yapının bulunduğu parselde Bakanlıkça elektronik ortamda görevlendirme yapılacak diğer yapıları,”MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“(1) Kanun kapsamında yapılacak yapının Yönetmeliğin 26 ncı maddesi uyarınca belirlenen grubu, toplam yapı inşaat alanı, yapı inşaat alanı, yapı sahibinin ismi veya unvanı, iletişim bilgileri ve yapının, ilgili idare, ada ve parsel bilgileri elektronik ortama yapı sahibinin, yapının etüt ve projelerini hazırlaması için anlaştığı proje müelliflerinden Bakanlıkça belirlenen proje müellifi tarafından girilir.”MADDE 3 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan “30” ibareleri “15”, beşinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Bakanlıkça o yapı için elektronik ortamda yapılan görevlendirme iptal edilerek” ibaresi “bu konunun ilgili idarece teyidinin yapılmasını müteakip Bakanlıkça yapı denetim kuruluşunun, o iş için görevlendirilmesi iptal edilerek”, (c) ve (ç) bentlerinde yer alan “değiştiği tarihteki” ibareleri “değiştiği tarihteki hizmet bedeli oranı ile”, altıncı fıkrasının (b) bendinde yer alan “arttığı tarihteki” ibaresi “arttığı tarihteki hizmet bedeli oranı ile”, (ç) bendinde yer alan “değiştiği tarihteki” ibaresi “değiştiği tarihteki hizmet bedeli oranı ile”, yedinci fıkrasının (c) ve (ç) bentlerinde yer alan “değiştiği tarihteki” ibareleri “değiştiği tarihteki hizmet bedeli oranı ile”, on ikinci fıkrasının (e) bendindeki “iş günü” ibaresi “gün” şeklinde değiştirilmiş, dördüncü fıkrasına aşağıdaki (c) ve (ç) bentleri, on ikinci fıkraya aşağıdaki (f) bendi ve aynı maddeye aşağıdaki on üçüncü ve on dördüncü fıkralar eklenmiştir.

Emlak365.com


Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@