Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Değiştirildi!

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 8 Ağustos 2019 tarihli Resmi Gazete ile değiştirildi. Yeni yapım işleri ihaleleri uygulama yönetmeliği haberimizde!

EMLAK HABERLERİ 08.08.2019 - 07:29 15.07.2021 - 00:14 Emlak 365

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 8 Ağustos 2019 tarihli Resmi Gazete ile değiştirildi. Yeni yapım işleri ihaleleri uygulama yönetmeliği haberimizde!

Kamu müteahhitleri tarafından beklenen Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği değişikliği Resmi Gazete ile yayımlandı. 8 Ağustos 2019 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan yeni yönetmelik kapsamında beklenen fiyat farkı değişiklikleri ve süre uzatımı adımları atıldı. Kamu İhale Kurumu Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren beş gün” ibaresi “Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan süreler” olarak değiştirilmiştir.MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.“Başlamış olan ihalelerGEÇİCİ MADDE 22 – (1) Bu maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.”MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK023.4/Y numaralı Kesin Hesap Teminat Mektubu standart formundaki “yapılıp” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK023.9/Y numaralı Kesin Hesap Kefalet Senedi standart formundaki “yapılıp” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 45.3.1 inci maddesine bağlı (36) numaralı dipnotundaki ““Fiyat farkı hesaplanmayacaktır.” yazacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde fiyat farkı hesaplanması öngörülecek ise yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esasların “Fiyat farkı hesaplanması öngörülmeyen işler” başlıklı maddesindeki hükümler dikkate alınarak bu maddede düzenleme yapılacaktır.” ibaresi ““Fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.” yazacaktır.” olarak, “fiyat farkı düzenlemesi” ibaresi ise “işin niteliğine ve işte kullanılan girdilere uygun sabit katsayılar ile varsa ilgili alt endeksleri de içeren düzenleme” olarak değiştirilmiştir.MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 45.3.1 inci maddesine bağlı (30) numaralı dipnotundaki ““Fiyat farkı hesaplanmayacaktır.” yazacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde fiyat farkı hesaplanması öngörülecek ise yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esasların “Fiyat farkı hesaplanması öngörülmeyen işler” başlıklı maddesindeki hükümler dikkate alınarak bu maddede düzenleme yapılacaktır.” ibaresi ““Fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.” yazacaktır.” olarak, “fiyat farkı düzenlemesi” ibaresi ise “işin niteliğine ve işte kullanılan girdilere uygun sabit katsayılar ile varsa ilgili alt endeksleri de içeren düzenleme” olarak değiştirilmiştir.MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-5’te yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (b), (c) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 46.3.1 inci maddesine bağlı (36) numaralı dipnotundaki ““Fiyat farkı hesaplanmayacaktır.” yazacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde fiyat farkı hesaplanması öngörülecek ise yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esasların “Fiyat farkı hesaplanması öngörülmeyen işler” başlıklı maddesindeki hükümler dikkate alınarak bu maddede düzenleme yapılacaktır.” ibaresi ““Fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.” yazacaktır.” olarak, “fiyat farkı düzenlemesi” ibaresi ise “işin niteliğine ve işte kullanılan girdilere uygun sabit katsayılar ile varsa ilgili alt endeksleri de içeren düzenleme” olarak değiştirilmiştir.Emlak365.com


Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@