Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği İle DASK Poliçesi Azami Teminat ve Asgari Prim Tutarı Değişti!

Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, 27 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girdi.

EMLAK HABERLERİ 27.12.2019 - 09:34 15.07.2021 - 00:11

Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, 27 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girdi. DASK poliçesi için azami teminat tutarı ve asgari prim tutarı değişti! Detaylar haberimizde!

27 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ bugün itibari ile yürürlüğe girdi. KONUT İÇİN AZAMİ DASK TEMİNAT TUTARI 240 BİN LİRAYA YÜKSELTİLDİDASK için yapılan değişikliğin ardından meskenler için azami teminat tutarı yapı türüne bakılmaksızın 240 bin liraya çıkartıldı. Söz konusu rakam bir önceki tebliğde 215 bin lira olarak uygulanıyordu. YENİ TEBLİĞE GÖRE DASK PRİMLERİ NE KADAR OLDU, EN DÜŞÜK DASK PRİMİ KAÇ TL?Yapılan değişikliğin ardınadn ödenecek en düşük DASK primi risk gruplarına göre belirlenmek üzere birinci risk grubundan yedinci risk grubuna göre sırası ile 20 TL, 100 TL, 75 TL, 60 TL, 50 TL, 40 TL ve 35 TL olarak belirlendi. ZORUNLU DEPREM SİGORTASI TARİFE VE TALİMAT TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞMADDE 1 – 31/12/2016 tarihli ve 29935 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinin 2 nci maddesinin birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“Ödenecek prim, 4 üncü maddede belirtilen esaslara göre tespit edilen sigorta bedeline, risk grubuna ve yapı tarzına göre aşağıdaki tarife uygulanmak suretiyle hesaplanır. Bu şekilde belirlenecek asgari prim tutarı her halükarda risk grubuna göre birinci gruptan yedinci gruba sırasıyla 120 TL, 100 TL, 75 TL, 60 TL, 50 TL, 40 TL ve 35 TL’den az olamaz.”MADDE 2 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinde yer alan “215 bin TL” ibaresi “240 bin TL” olarak değiştirilmiştir.MADDE 3 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.“Teminat GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddeyi ihdas eden Tebliğin yayımı tarihi öncesinde akdedilen ve teminat başlangıç tarihi 1/1/2020 ve sonrası olan sigorta sözleşmeleri, herhangi bir ek prim alınmaksızın bu Tebliğ kapsamındaki teminatlara tabidir.”MADDE 5 – Bu Tebliğ 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Emlak365.com 


Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@