Bursa Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş’ın aldığı 50 bin TL tutarındaki huzur hakkı nedir?

BURSA Büyükşehir Belediyesine bağlı 8 şirketin yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüten BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın ayda 50 bin TL huzur hakkı parası aldığı iddia edilmişti.

GÜNDEM 26.07.2019 - 15:06 15.07.2021 - 00:14 SERHATMEDYA

BURSA Büyükşehir Belediyesine bağlı 8 şirketin yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüten BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın ayda 50 bin TL huzur hakkı parası aldığı iddia edilmişti.  Bursa Büyükşehir Belediyesi, BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın aldığı iddia edilen 50 bin TL tutarındaki huzur hakkı ile ilgili açıklama yaptı. Huzur hakkının ne olduğunu merak eden vatandaşlar, huzur hakkı nedir? Huzur hakkı hesaplama nasıl yapılır? Huzur hakkı muhasebe kaydı nedir? Huzur hakkı stopaj oranı nedir? sorularının cevaplarını merak etmeye başladı. Peki, huzur hakkı nedir? Huzur hakkı hesaplama nasıl yapılır? Huzur hakkı muhasebe kaydı nedir? Huzur hakkı stopaj oranı nedir? sorularının cevapları haberimizde…

Türkiye’nin gündemi şu sıralarda Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş var. Aktaş’ın belediyeye bağlı 8 şirkete de başkanlık yaptığı ve bu başkanlıklardan 50 bin TL tutarında bir huzur hakkı aldığı iddia edilmişti. Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş’ın 50 bin tutarında aldığı iddia edilen huzur hakkı ile ilgili açıklama yapmasının ardından vatandaşlar, huzur hakkı nedir? Huzur hakkı hesaplama nasıl yapılır? Huzur hakkı muhasebe kaydı nedir? Huzur hakkı stopaj oranı nedir? sorularının cevaplarını merak etmeye başladı. Peki, huzur hakkı nedir? Huzur hakkı hesaplama nasıl yapılır? Huzur hakkı muhasebe kaydı nedir? Huzur hakkı stopaj oranı nedir? sorularının cevapları haberimizde…50 BİN TL HUZUR HAKKI HABERLERİ GERÇEK DIŞIDIRBursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş’ın 50 bin tutarında aldığı iddia edilen huzur hakkı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Alinur Aktaş'ın aylık 50 bin TL huzur hakkı aldığı iddiası gerçek dışıdır.” İfadeleri kullanıldı.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE AÇIKLAMA YAPTIBursa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklama şöyle:

HUZUR HAKKI NEDİR?Huzur Hakkı: “Belli bir konuyu görüşmek için toplanan bir kurulun üyelerine ödenen paralardır.” Şeklinde tanımlanmaktadır.  Aynı şekilde Kelime Anlamı itibari ile ücret ise, “bir emeğe karşılık olarak verilen para, işgücünün ederi” şeklinde tanımlanmaktadır. Huzur hakkı Yeni Türk Ticaret Kanunun 394. Maddesinde düzenlenmiş olup huzur hakkı olarak belirlenen bedellerin Şirketin mali yapısı ile doğru orantılı olmasına dikkat edilmelidir. Şirketin mali yapısına uymayan huzur hakları ile ilgili şirket ortaklarına borç para verildiği iddiası ile karşı karşıya kalınabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.MADDE 394- (1) Yönetim kurulu üyelerine, tutarı esas sözleşmeyle veya genel kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kârdan pay ödenebilirYeni Türk Ticaret Kanununa göre huzur hakkı ödemelerinin yapılabilmesi için huzur hakkı ödenmesi ve tutarlarının esas sözleşmeye yazılması ya da genel kurul kararı alınması gereklidir.Huzur Hakkı ödemesi; Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerine ve limited şirketler için müdür sıfatına sahip ortaklar ve müdür olmayan ortaklara yapılabilmekte olup diğer tüzel kişileri kapsamamaktadır.Vergi Kanunları Açısından DeğerlendirilmesiHuzur Hakkı ; Gelir Vergisi Kanunun 61 maddesinde tanımlamış olup ödenen bu ücretler üzerinden Gelir Vergisi Kanunun 94/1 maddesine göre stopaj kesintisi yapılması gerekmektedir.Madde No 61 :(2361 sayılı Kanunun 43'üncü maddesiyle değişen madde) Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez.Bu kanunun uygulanmasında, aşağıda yazılı ödemeler de ücret sayılır:4. Yönetim ve denetim kurulları başkanı ve üyeleriyle tasfiye memurlarına bu sıfatları dolayısıyla ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler;Madde No 94:   (3946 sayılı Kanunun 22 nci maddesiyle değişen madde. Yürürlük; 1.1.1994) Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.Hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61 inci maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç), 103 ve 104 üncü maddelere göre,265 seri nolu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin uygulama başlıklı 3. Bölümüne istinaden ödenen   Huzur haklarına asgari geçim indirimi uygulaması yapılabilmektedir.Yapılan Huzur Hakkı ödemeleri Kurum kazancıdan indirim konusu yapılabilmekte olup yapılan bu ödemler şirketin mali yapısına uygun ve makul olmalıdır. Bu ölçütlere uymayan huzur hakkı ödemeleri, Kurum kazancıdan indirim konusu yapılsa bile Vergi incelemelerinde kabul edilmemekte ve 5520 sayılı Kurumlar vergisi Kanunun 13.maddesine istinaden örtülü kazanç sayılmakta ve vergisel açıdan cezai müeyyide uygulanmaktadır.Madde No 13 :(1) Kurumlar, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunursa, kazanç tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılır. Alım, satım, imalat ve inşaat işlemleri, kiralama ve kiraya verme işlemleri, ödünç para alınması ve verilmesi, ikramiye, ücret ve benzeri ödemeleri gerektiren işlemler her hal ve şartta mal veya hizmet alım ya da satımı olarak değerlendirilir.Yapılan Huzur Hakkı ödemeleri için Vergi Usul Kanun 238. Maddesine istinaden Huzur Hakkı Bordrosu düzenlenmelidir.Madde No 238:    İşverenler her ay ödedikleri ücretler için (Ücret bordrosu) tutmaya mecburdurlar. Gelir Vergisi Kanununa göre vergiden muaf olan ücretlerle (4369 sayılı Kanunun 81/A-8 inci maddesiyle değiştirilen ibare) diğer ücret(*) üzerinden vergiye tabi hizmet erbabına yapılan ücret ödemeleri için bordro tutulmaz.Sosyal Güvenlik  Kanunu Açısından DeğerlendirilmesiHuzur hakkı ödemesi yapılan kişilerin şirketteki konumu ve şirketin türüne göre prime tabi olup olmadığı tespit edilmektedir.Anonim şirketlerde; yönetim kurulu üyeleri, 5510 sayılı Kanunun 4-1/a maddesi kapsamında yani iş akdine bağlı olarak, yönetim kurulu üyesi olduğu şirkette çalışıyorlarsa, bu kişilere yapılan huzur hakkı ödemeleri sigorta primine tabi tutulması gerekir,Anonim şirketlerde; yönetim kurulu üyeleri, 5510 sayılı Kanunun 4-1/b maddesi kapsamında yani bağ kurlu ise bu kişilere yapılan huzur hakkı ödemeleri sigorta primine tabi tutulmasına gerek bulunmamaktadır.Limited şirketler içinde bağ kurlu olan müdür sıfatına sahip ortaklar ve müdür olmayan ortaklara yapılan huzur hakkı ödemeleri sigorta primine tabi tutulmasına gerek bulunmamaktadırLimited şirketler içinde iş akdine bağlı olarak çalışan müdür sıfatına sahip kişilere yapılan huzur hakkı ödemeleri sigorta primine tabi tutulmasına gerekmektedir.İnstagram Hesabımız için TIKLAYINAndroid uygulamamız için TIKLAYINIZİOS uygulamamız için TIKLAYINIZ Emlak365.com


Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@