Çalıştığınız İşe Göre Erken Yaşta Emeklilik! Eğer Mesleğiniz Listede Varsa

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun listesinde yer alan mesleklerde çalışanlara fazla prim ödenir, erken emekli olunması sağlanır.

Çalıştığınız İşe Göre Erken Yaşta Emeklilik! Eğer Mesleğiniz Listede Varsa

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yıpratıcı meslekler grubunda çalışanlara erken emeklilik sağlar. Erken emeklilik primlerin fazla ödenmesi ile olurken emeklilik yaşı da mesleğe göre hesaplanır. Yıpratıcı mesleklerde çalışanlar için bilinmesi gerekenler şöyle;

YIPRATICI MESLEKLERDE ÇALIŞANLARA ERKEN EMEKLİLİK

Yıpratıcı meslekler listesi SGK tarafından belirleniyor. İlan edilen meslek gruplarında çalışanlara yıllık çalışma üzerinden ek prim ödenir. Mesleklere göre ayrı ayrı yapılan fazladan ödemeler bir yıl üzerinden hesaplanır.

Örneğin bazı meslek gruplarında çalışanlar için SGK 360 gün prim ödendiğinde 60 ek prim ödemesi ekler. Bu kapsamda 360 günlük ödeme 420 gün olarak kayda geçer. Bu durumda çalışan için erken emeklilik fırsatı oluşur.

Ayrıca halen yürürlükte olan uygulamalarda sadece 60 gün ek prim uygulanmıyor. 3 farklı kategoride yer alan mesleklerde 1. grup, 2. grup ve 3. grup bulunuyor. 1. grupta olan mesleklere 60 gün ek prim sağlanırken 2. gurpta olan mesleklere bir yıl için 90 gün ek prim verilir. Maden ve yer altı işleri 3. grupta yer alır ve bir yıl için 180 gün ek ödeme yapılır.

HANGİ MESLEKLERE NE KADAR EK ÖDEME YAPILIR?

meslekler

180 gün ek prim sağlanan meslek grubu; Madencilik ve yeraltı işleri olarak açıklandı.

90 gün gün ek prim sağlanan meslekler; Cıva üretimi işleri Demir ve Çelik fabrikaları, Asit üretimi yapan fabrika ve atöyele, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Radyoaktif işler, Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet-Polis-Mit çalışanları, Ceza infaz kurumlarında çalışanlar, Basın ve gazetecilik işleri, TRT’de haber hizmetinde çalışanlar, TBMM yasama organı üyeleri, Cumhurbaşkanlığı yardımcıları ve bakanlar.

90 gün ile 60 gün arasında ek prim sağlanan meslekler; Kurşun ve arsenik işleri, Su altında çalışmayı gerektiren işler.

60 gün ek prim sağlanan meslekler; Alüminyüm fabrikaları, Döküm fabrikaları, Çimento fabrikaları, Cam fabrika ve atölyeleri, Kok fabrikaları, Termik santraller, İtfaiye ve yangın söndürme işleri, İhtiyat pilotları, Diş tabibi, Eczacı, Tabip, Hemşire, Ebe, Hastabakıcı hemşireler, Toplum sağlığı teknisyeni