Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 Yılı Yer Değiştirme Dönemi Duyurusu Yayımlandı!

ÇŞB 2019 Yılı Yer Değiştirme Dönemi takvimi duyurusu yayımlandı. İşte ÇŞB yer değiştirme yönetmeliği kapsamında yapılacak olan o başvuru tarihleri...

Gündem 01.03.2019 - 06:00 15.07.2021 - 00:17 Emlak 365

ÇŞB 2019 Yılı Yer Değiştirme Dönemi takvimi duyurusu yayımlandı. İşte ÇŞB yer değiştirme yönetmeliği kapsamında yapılacak olan o başvuru tarihleri...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personelin atama ve yer değiştirme yönetmeliği kapsamında 2019 yılına ilişkin yapılacak olan mühendis, mimar, şehir plancısı, veteriner hekim, jeomorfolog, fizikçi, kimyager, biyolog ve tekniker unvanlı personelin yer değiştirme taleplerinin alınmaya başlanacağını duyurdu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 Yılı Yer Değiştirme Dönemine İlişkin Duyuru Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında görev yapan mühendis, mimar, şehir plancısı, veteriner hekim, jeomorfolog, fizikçi, kimyager, biyolog ve tekniker unvanlı personelin, yer değişikliği başvurularının alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması aşağıdaki şekilde yapılacaktır.1- 01/06/2019 tarihi itibariyle zorunlu çalışma süresini tamamlayacak personelden yer değiştirme talebinde bulunacaklar, Bakanlığımız resmi internet sitesinde yayımlanan listede ihtiyaç duyulan unvanların bulunduğu birimlerden en fazla 3 tercih yapacaklardır.2- Yer değişikliği talebinde bulunacak personel, başvurusunu 08/03/2019 – 15/03/2019 tarihleri arasında https://pbs.csb.gov.tr adresindeki Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Talep Formunu doldurarak yapacak ve bilgisayar çıktısını imzalayarak görev yaptığı birime teslim edecektir.3- Personel tarafından teslim edilen talep formu, birim amiri tarafından 18/03/2019 – 22/03/2019 tarihleri arasında incelenerek https://pbs.csb.gov.tr adresi üzerinden onaylanacak ve en geç Nisan ayı bitimine kadar Personel Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.4- https:// pbs.csb. gov. tr adresi üzerinden yapılmayan, birim amirince onaylanmayan ve yukarıda belirtilen sürede Personel Genel Müdürlüğüne talep formu ulaştırılmayanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.5- Personelin nakil talepleri, kadrosunun bulunduğu birimdeki personel ihtiyacı göz önüne alınarak değerlendirilecektir.6- Başvuru iş ve işlemlerine ilişkin tüm aşamalar ile atama sonuçları, ilgili personel tarafından https://pbs.csb.gov.tr adresinden takip edilecektir.7- 27/07/2012 tarihli ve 12094-(2012-18) sayılı İç Genelgenin “Atama İşlemleri” başlıklı 1 inci maddesinin (ğ) fıkrasındaki “Bakanlık Makamı tarafından imzalanan atama olurları birimlere ulaştığı tarihten itibaren bir hafta içinde ilgili personele tebliğ edilerek görevinden ayrılışı sağlanacak ve zorunlu olmadıkça Bakanlık Makamı tarafından imzalanan atama olurlarının iptali için Bakanlığa teklifte bulunulmayacaktır.” hükmü uyarınca;Yer değişikliği talebinde bulunacak personelin, atamalarının gerçekleşmesi durumunda talepte bulunan diğer personelin hak kaybına sebebiyet verilmemesi bakımından atama işlemlerinin iptali mümkün olmayacaktır.2019 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yer Değiştirme Takvimi 

Haber Kaynağı: Emlak365.com


Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@