Afet Yeniden İmar Fonu teklifi TBMM'de kabul edildi!

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen Afet yeniden İmar Fonu kurulmasına dair kanun teklifi kabul edildi. Afet bölgesi ilen edilen alanların yeniden imarı için bu fona ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına kaynak aktarılabilecek.
Afet Yeniden İmar Fonu teklifi TBMM'de kabul edildi!

Afet Yeniden İmar Fonunun Kurulması ile Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek kabul edildi.

AFET YENİDEN İMAR FONU KANUNU KABUL EDİLDİ!

Kabul edilen yeni kanuna göre doğal afetlerden dolayı afet bölgesi ilan edilen alanlarda imar, altyapı ve üstyapı çalışmaları için gerekli kaynağın sağlanması, yönetilmesi ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılması amacıyla Afet Yeniden İmar Fonu kurulacak. Kurulacak olan fonun başkanı Hazine ve Maliye Bakanı olacak. Ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, İçişleri Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Strateji ve Bütçe Başkanı fonun yönetim kurulunda yer alacak.

Afet Yeniden İmar Fonu’nun kaynakları yurt içi ve yurt dışı nakdi bağış, yardım, hibe ve krediler, bütçeden konulacak ödenek, yurt içi ve yurt dışı sermaye ve para piyasalarından sağlanan finansmandan oluşacak. Yapılmasına karar verilen projeler için yönetim kurulu onayı ile bu fondan kaynak aktarılabilecek.

Kurulan fon bağımsız denetim standartlarına uygun bir şekilde denetlenebilecek. Fon kaynakları ve bu kaynakların aktarılmasına dair veriler en geç üçer aylık dönemlerde kamuoyu ile paylaşılacak. Kaynak sağlanan idareler gerekli olan her türlü belge ve bilgiyi sağlamakla yükümlü olacaklar. Bu fon aynı zamanda kurumlar vergisinden muaf tutulacak. Fon faaliyetleri için yapılan işlemler ve düzenlenen kağıtlar damga vergisi ve harçlardan istisna tutulacak. Yapılan bağışlar ve yardımlar da veraset ve intikal vergisinden muaf olacak. Afet Yeniden İmar Fonu’na yapılacak nakdi bağış ve yardımların tamamı gelir ve kurumlar vergisi matrahından indirilebilecek.