Fırsatçı ev sahiplerine Yargıtay'dan emsal karar kiracılar geriye dönük o parayı iade alacaklar!

Milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı ilgilendiren emsal kararı Yargıtay açıkladı. Yargıtay'dan açıklanan emsal karar ile kiraya fazla ev sahibi yapan fırsatçı ev sahiplerinden para iadesinin önü açıldı.

Fırsatçı ev sahiplerine Yargıtay'dan emsal karar kiracılar geriye dönük o parayı iade alacaklar!

2020 senesinde konut fiyatlarında yaşanan yükseliş ev kiralarına da rekor zam olarak yansımıştı. Pek çok kiracı mağdur duruma düşerken hükümet kira sözleşmesi devam eden kişilerin daha fazla mağdur olmasını engellemek adına kiralara üst zam sınırı olarak yeni uygulamaya gitmişti. 

Yapılan yeni düzenleme ile kira artışına üst sınır 12 aylık TÜFE ortalaması yerine yüzde 25 ile sınırlandırılmıştı. Ancak pek çok ev sahibi bu sınıra uymamış, kiracıların tüm itirazlarına rağmen daha yüksek zamlar yapmış, kiracılar da evden çıkartılma korkusu ile yapılan zamlara razı gelmek zorunda kalmıştı. Konu hakkında Yargıtay emsal bir karar açıkladı. 

FAZLA ZAM YAPAN EV SAHİBİ KİRACIYA ALDIĞI FAZLA KİRAYI İADE EDECEK! 

Yargıtay tarafından açıklanan emsal kararda milyonlarca fırsatçı ev sahibine kötü haber verildi. Açıklanan emsal kararda "Kiracı yüzde 25'lik kanuni artış talebi olan kira bedelinin fazlasını ödediği takdirde geriye dönük olarak ev sahibinden talep edebilir" denilerek fahiş zam yapan ev sahiplerinin kiracılardan haksız olarak tahsil ettikleri fazla paranın iadesinin önü açılmış oldu. 

Fırsatçı ev sahiplerine Yargıtay'dan emsal karar kiracılar geriye dönük o parayı iade alacaklar!

Pek çok ev sahibi hükümet tarafından alınan karar ve yapılan kanuni düzenlemeye rağmen kiracılarından yüksek kira talep etmeye devam etmişti. Hatırlanacağı üzere söz konusu yasal düzenleme 11 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve ev sahiplerinin kiracılarına yapabilecekleri zam oranı yüzde 25 ile sınırlandırılmıştı. Yapılan düzenleme ev sahiplerinin büyük tepkisine neden olmuş, enflasyonda yaşanan yükseliş nedeni ile ev sahipleri bu düşük zam oranına tepki göstermiş, hatta çok sayıda ev sahibinin çift kira sözleşmesi düzenleyerek kiraya arka kapıdan gizlice yüksek zam yaptıkları iddia edilmişti.

 Mahkemeye başvuru yapan kiracı hakkını ararken mahkeme tarafından açıklanan emsal kararda ev sahibinin kiracısından aldığı fazla zammı iade etmesine karar verildi. Söz konusu karar yasal düzenlemeyi hiçe sayan fırsatçı ev sahiplerine set olması açısından büyük önem taşıyordu. 

SONRAKİ HABER