Tapu harcı hesaplama sisteminde değişiklik planı! Tapu harçları böyle hesaplanacak!

Türkiye’de tapu sisteminde köklü bir değişiklik yapılması bekleniyor. Cumhurbaşkanlığının yıllık programında da yer alan bu değişiklik yapılırsa tapu harcı için ödenecek tutarlar zorunlu olarak gerçek bedeller üzerinden yapılacak.

Tapu harcı hesaplama sisteminde değişiklik planı! Tapu harçları böyle hesaplanacak!

Türkiye’de tapu sistemi ile alakalı olarak sorunlar teker teker aşılıyor. Özellikle de tapu harcı meselesinde 2023 yılı programında çok önemli bir detay yer aldı. Daha önce Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programının Onaylanması Hakkında Karar ile çok önemli bir tapu detayı yer aldı.

TAPUDA GERÇEK BEDELLER GÖSTERİLECEK

2023 yılı içinde yapılması planlanan değişikliğe göre tapudaki vergi kayıplarının önlenmesi için yeni bir düzenlemeye gidilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılacak olan bir yasal düzenleme ile artık konut, arsa ve diğer gayrimenkullerin satış işlemlerinde tapuda gerçek bedellerin gösterilmesi zorunluluk haline gelecek.

EKSPERTİZ RAPORUNDAKİ BEDELLER ÜZERİNDEN TAPU İŞLEMİ YAPILACAK

Tapuda rayiç bedelden veya tarafların beyanları ile belirlenen bedel üzerinden tapu harcı alınıyor. Bu belirtilen bedelin yüzde 2’si satıcı tarafında, yüzde 2’si de alıcı tarafından tapu harcı olarak ödeniyor. Yani bir tapu işleminde yüzde 4 tapu harcı çıkıyor. Ancak genellikle daha düşük tapu harcı ödemek için gayrimenkul satış bedeli düşük gösteriliyor. Buna engel olabilmek için artık tapu işlemlerinde gayrimenkullerin gösterilecek bedelleri ekspertiz raporunda yer alan bedeller olacak. Bu şekilde doğru bedeller üzerinden tapu harcı hesaplaması yapılacak.

UYGULAMA DEĞİŞMEDİ, ESKİ SİSTEM DEVAM EDİYOR!

Şu anda tapu harcı için ekspertiz raporu bedeli üzerinden hesaplama yapılması gibi bir sisteme geçiş yapılmadı. Bu sadece Cumhurbaşkanlığının 2023 programında yer alıyor. 2023 içerisinde Çevre Bakanlığı bu şekilde bir değişiklik yaparsa o zaman sistem değişecek. Mevcut uygulamada yine rayiç bedel veya beyan edilen bedel üzerinden tapu harcı hesaplaması yapılmaya devam ediliyor.

SONRAKİ HABER