Bakanlıktan kamuda çalışma imkanı! Ulaştırma Bakanlığı 60 KPSS puanı ile personel alımı yapacak

Bakanlıktan kamuda çalışma imkanı! Ulaştırma Bakanlığı 60 KPSS puanı ile personel alımı yapacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yayımlanan son ilana göre toplamda 91 personel alımının yapılacağı öğrenildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan son ilana göre kamuda çalışmak isteyen kişiler için personel alımlarına başlanacağı ifade edildi. Yüksek maaş standartları ile yapılacak olan bu alımlar için merak edilen tüm detaylara da yer verilmiş oldu.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI 91 PERSONEL ALACAK!

Bugün yayımlanan personel alım ilanına göre farklı kadrolarda bakanlık tarafından toplamda 91 kişinin alımının gerçekleştirileceği öğrenildi. Bu kapsamda başvuru yapmak isteyen kişiler için kadrolar hakkında detaylı bilgilere de yer verildi.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Bakanlık tarafından yayımlanan bu ilana göre gerekli olan genel ve özel başvuru şartları şu şekilde verilmiştir;

1. Türk Vatandaşı olmak,
2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
4. Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
5. Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
7. Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
8. Kamu görevinden çıkarılmamış olmak,
9. Tam zamanlı ve/veya vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
10. Başvurunun son günü itibariyle ilanda belirtilen genel ve özel şartları taşımak.

Özel Başvuru Şartları

screenshot-2-001.png

screenshot-3-003.png

screenshot-4-002.png

screenshot-5-003.png

screenshot-6-003.png

screenshot-7-002.png

screenshot-8.png

screenshot-9-001.png

screenshot-10-003.png

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yayımlanan bu ilana başvuru yapmak isteyen kişilerin 18 Eylül 2023 (saat:00.00) - 29 Eylül 2023 (saat:17.00) tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı üzerinden başvuru işlemlerini tamamlamış olması gerekmektedir.