Başöğretmenlik, uzman öğretmenlik sınavına kimler başvurabilir, kaç puan almak gerekiyor, şartlar neler?

Başöğretmenlik, uzman öğretmenlik sınavına kimler başvurabilir, kaç puan almak gerekiyor, şartlar neler?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği yayımlandı. Uzman öğretmenlik, başöğretmenlik ve aday öğretmenlik unvanları detayları.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Milli Eğitim Bakanlığınca Öğretmenlik Meslek Kanunu'na dayanılarak hazırlanan '' Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği '' yayımlandı. Yönetmelikle, resmi eğitim kurumlarında görevli olan aday öğretmenlerin yetiştirilmeleri ve öğretmenlik kariyer basamaklarında ilerlemelerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Konu hakkında daha önce açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye eğitim tarihinde öğretmenlerin ilk kez müstakil bir meslek kanununa kavuştuğunu, Türkiye'nin öğretmenliği bir meslek kanunu çerçevesinde kariyer yolu olarak tanımlayan ülkelerden biri konumuna geldiğini söyledi.

Öğretmenlikte kariyer basamakları olacak

Aday öğretmenlerin adaylık süresi en az 1 yıl, en fazla 2 yıl olabilecek. Yetiştirme Programı'na tabi tutulacak olan aday öğretmenlerin bu programa katılması zorunlu olacak. Aday öğretmenlerden atanma niteliklerinden herhangi birini taşımadığı anlaşılanlar ya da çeşitli nedenlerle hakkını kaybedenlerin, değerlendirmede görevini yerine getirmediği tespit edilenlerin görevlerine son verilecek ve 3 yıl boyunca öğretmenlik yapamayacaklar.

Öğretmenlik mesleği artık adaylık sürecinden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılacak. Uzman öğretmenliğe yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla öğretmenlikte adaylık dahil en az 10 yıl hizmeti bulunan, en az 180 saatlik uzman öğretmenlik eğitim programını tamamlayan, uzman öğretmenlik için gerekli mesleki gelişim çalışmalarını tamamlayan ve cezası bulunmayan öğretmenler başvuru yapabilecekler.

Başöğretmenlikte ise uzman öğretmenlikte 10 yıl hizmeti olan, en az 240 saatlik başöğretmenlik eğitim programını tamamlayan, başöğretmenlik için öngörülen çalışmaları tamamlayan ve cezası bulunmayan uzman öğretmenler başvuru yapabilecek.

Yüksek lisans yapanlar sınavdan muaf tutulacak

Lisansüstü eğitimini tamamlayan öğretmenler, uzman öğretmen unvanı için öngörülen doktora eğitimini tamamlayan uzman öğretmenler ise başöğretmen unvanı için yazılı sınavdan muaf tutulacak -. Özel okul öğretmenleri, diğer kamu kurumunda çalışanlar yazılı sınava başvuru yapabilecekler. Özel öğretim kurumları ile Bakanlık dışındaki kamu kurumlarında görev yapan öğretmenlerden ya da uzman öğretmenlerden gerekli şartları taşıyan kişiler, unvan için düzenlenecek eğitim programı ve yazılı sınava başvurabilecekler.

En az 70 puan alma şartı

MEB tarafından yazılı sınavlara ilişkin duyuru, sınavdan en az 6 ay önce ilan edilecek. Bu sınavlardan 100 puan üzerinden en az 70 ve üzeri puan alanlar başarılı kabul edilecekler.

Emlak365.com