Can Dündar'ın Tahliyesinde Flaş Karar

Can Dündar ve Erdem Gül'ün suçlarının basın yoluyla işlenen bir suç olduğu belirtilirken siyasi veya askeri casusluk maksadıyla işlenen bir suç olduğu da belirtildi.
Can Dündar'ın Tahliyesinde Flaş Karar

Can Dündar ve Erdem Gül'ün suçlarının basın yoluyla işlenen bir suç olduğu belirtilirken siyasi veya askeri casusluk maksadıyla işlenen bir suç olduğu da belirtildi. Kararda Can Dündar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 328. maddesine dayanılarak 'Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etme' şeklinde suçlama olduğu belirtildi.

MİT tırlarının durdurulmasıyla ilgili olarak gizli kalması gereken bilgi ve fotoğrafları gazetede yayınlamaları nedeniyle Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 'gizli belge ve bilgileri açıklamak' suçlarıyla tutuklanan ve eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a 5 yıl 10 ay Ankara Temsilcisi Erdem Gül'e ise 5 yıl hapis cezası vermişti. Fakat yerel mahkeme kararını bozarak Dündar hakkında 15 ile 20 yıl arası hapis cezasını öngördü. Erdem Gül'ün ise beraat etmesi kararına varıldı.

Can Dündar'ın Tahliyesinde Flaş Karar

Teröre Destek Veren Ülke Cümlesi Dikkati Çekti


Kararda "Gazeteci olan sanıkların, devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları gereği, niteliği bakımından gizli kalması gerekli bilgileri temin ederek basın yoluyla açıklamak suretiyle hükümeti gerek iç kamuoyunda, gerekse uluslararası alanda 'teröre destek veren ülke' konumuna düşürmek istedikleri açık ise de eylemlerinin maddi cebir içermemesi ve amaç suç bakımından elverişli eylem kapsamında bulunmaması nedeniyle müsnet suçu oluşturmayacağı yönündeki mahkeme kararında isabetsizlik bulunmamaktadır." şeklinde bir ifade yer aldı.

Siyasi Veya Askeri Casusluk Suçu


Can Dündar ve Erdem Gül'ün suçlarının basın yoluyla işlenen bir suç olduğu belirtilirken siyasi veya askeri casusluk maksadıyla işlenen bir suç olduğu da belirtildi. Kararda Can Dündar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 328. maddesine dayanılarak 'Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etme' şeklinde suçlama olduğu belirtildi.

Karar Şöyleydi;

"Cumhuriyet gazetesinin 29 Mayıs 2015 tarihli nüshasında, devletin güvenliği veya siyasal yararları bakımından devlet sırrı niteliğindeki bilgileri yayımlamak suretiyle açıklanmasından sonra, Suriye Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği tarafından Güvenlik Konseyi Başkanı ve Genel Sekreterine 5 Haziran 2015 tarihli, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni şikayet eden özdeş mektup sunduğunun da anlaşılması karşısında, anılan bilgileri doğrudan siyasal casusluk kastı ile temin ettiğinin kabulü gerekebileceğinden ve eyleminin bu haliyle basın yoluyla işlenmesi de mümkün olmayan TCK 328'inci maddesinde düzenlenen suçu oluşturabileceği gözetilerek, bu belgenin Dışişleri Bakanlığından temini ile 5271 Sayılı CMK'nın 217'nci maddesi gereğince taraflara okunup tartışılmasından sonra sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekir."

Erdem Gül'ün Kararı


Erdem Gül'ün suçuna ilişkin ise "Devlet sırrı niteliğindeki gizli bilgileri hususi gayretle temin ettiğine veya sanık Can Dündar'ın eylemine iştirak ettiğine dair cezalandırılmasına yeterli, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden, ispat edilemeyen suçtan beraatine karar verilmesi gerekir." şeklinde karara varıldı.