Gelir İdaresi Başkanlığı 81 ilde 2000 uzman yardımcısı alımı yapacak!

Bugün yayımlanan personel alım ilanına göre Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 2000 uzman yardımcısı alımı yapılacağı öğrenildi.
Gelir İdaresi Başkanlığı 81 ilde 2000 uzman yardımcısı alımı yapacak!

Kamuda çalışmak isteyen vatandaşlar için Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan son personel alım ilanına göre uzman yardımcısı alımlarına başladığı öğrenildi. Başvuru için gerekli olan şartlar ve detaylar belli oldu.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2000 GELİR UZMAN YARDIMCISI ALACAK!

Bugün yayımlanan personel alım ilanına göre 81 ilde toplamda 2000 gelir uzman yardımcısı alımı yapılacağı öğrenildi. Bu kapsamda başvuru yapacak olan kişilerin sağlaması gereken şartlar ve detaylar da sınav bilgisi ile birlikte yayımlandı.

BAŞVURU ŞARTLARI

Uzman Yardımcısı olarak görev yapmak isteyen kişilerin bilmesi gereken başvuru şartları şu şekilde verildi;

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel

şartları taşımak,

- En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak,

- 01.01.2023 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1988 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),

- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,

- ÖSYM tarafından 2022 ve 2023 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarının birinden KPSS (A) P48 türünden 65 ve üzeri puan almış olmak,

- Süresi içinde başvuru yapmış olmak gerekmektedir.

SINAV KONULARI NEDİR?

Yukarıda verilen başvuru şartlarının sağlanmasının ardından başvurusu onaylanan kişilerin atanması için sınava girmesi gerekmektedir. Sınav konuları ise şu şekildedir;

- Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.

- Giriş sınavının yazılı bölümü test usulü gerçekleştirilecek olup, sınav konularına aşağıda yer verilmiştir.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi;

Hukuk Grubu; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Genel Hükümler-Şirketler-Kıymetli Evrak), İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler).

İktisat Grubu; Makro İktisat, Mikro İktisat, Uluslararası İktisat, İşletme İktisadı, Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar.

Maliye Grubu; Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları.

Muhasebe Grubu; Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Şirketler Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi, Ticari Hesap.

BAŞVURU TARİHİ VE YERİ

Gelir İdaresi Başkanlığı üzerinden "Online Sınav Sistemi"ne kayıt olarak gerçekleştirilecek olan başvuruların 21 Kasım 2023 Salı günü başlayıp, 30 Kasım 2023 Perşembe günü saat 17.00'da sona ereceği ifade edildi.

Haber Editörü