KHK İle Emekli Edilenler Görevlerine Döndüklerinde Neler Yapmalı?

KHK İle Emekli Edilenler Görevlerine Döndüklerinde Neler Yapmalı?
KHK ile emekli edilenlerin işe döndükleri zaman dikkat etmeleri gereken noktalar nelerdir? KHK ile görevlerinden alınan memurlar hizmet ve yaş konusunda emeklilik şartını yerine getiriyorsa emeklilik başvurusunda bulunabilirler. Bu durum çerçevesinde Sosyal Güvenlik Kurumu kendilerine emekliği aylığı vermektedir. KHK ile görevlerinden ihraç edilen memurların memurluk hizmetlerinin yanı sıra, sigorta ya da Bağ-Kur hizmetlerine emeklilik ikramiyesi ödenmez. Eğer bu hizmetler dışında sigorta vey

KHK ile emekli edilenlerin işe döndükleri zaman dikkat etmeleri gereken noktalar nelerdir?

KHK ile görevlerinden alınan memurlar hizmet ve yaş konusunda emeklilik şartını yerine getiriyorsa emeklilik başvurusunda bulunabilirler. Bu durum çerçevesinde Sosyal Güvenlik Kurumu kendilerine emekliği aylığı vermektedir.

KHK ile görevlerinden ihraç edilen memurların memurluk hizmetlerinin yanı sıra, sigorta ya da Bağ-Kur hizmetlerine emeklilik ikramiyesi ödenmez. Eğer bu hizmetler dışında sigorta veya Bağ-Kur hizmetleri yoksa emeklilik ikramiyesi ödenir.

KHK İle Emekli Edilenler Görevlerine Döndüklerinde Neler Yapmalı?

Emekli edilen memurların 5335 sayılı Kanun gereği tekrardan görevlerine başlamaları mümkün değildir.

Emekli edilen memurlar 5335 sayılı Kanun gereğince tekrardan memurluğu başlatılmamakta, ayrıca görevinden alınan memurun emeklilik durumunda olmasında dahi tekrardan memurluğu geri iade kararı çıktığında, kurumu tarafından görevine iade edilmesi ve emeklilik işlemlerinin durdurulması gerekmektedir.

KHK İle Emekli Edilenler Görevlerine Döndüklerinde Neler Yapmalı?

692 sayılı Kanun Kararnamesi’nde yer alan ikinci madde memurların görevlerine iadeleri için düzenlenmiştir. KHK ile görevinden ihraç edilen memurlara, görevden ihraç edildikleri tarihten, göreve iade edildikleri tarihe kadar olan sosyal ve mali haklar ödenir. Fakat bu şahıslar, kamu görevlerinden ihraç edildikleri için herhangi bir tazminat talebinde bulunamazlar. Bu şahısların görevlerine iadesi, KHK ile görevlerinden alındıkları tarihte yer aldıkları yöneticilik görevi haricinde öğrenim durumları ile kazanılan hak aylık derecelerine uygun olarak kadro veya pozisyonlara atanmak şartıyla de yerine getirilebilir. Bu maddeye ilişkin tüm işlemler ilgili bakanlık ve kurumlar tarafından yürütülür.

KHK İle Emekli Edilenler Görevlerine Döndüklerinde Neler Yapmalı?

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 81 numaralı ve 81 numaralı genelgeye ek olarak yayımlanan Devlet Memurları Genel Tebliğleri üzerinden yapılan açıklamalar yer almaktadır. Bu açıklamaların içeriği görevden alınma, görevden çekilmiş gösterilme veya benzeri durumlar iptal edilen görevlerin, görevlilere geri iadesi kapsamında, kişinin dava dilekçesinde aylık veya diğer özlük hakların gereğince bir talepte bulunup bulunmadığını bakılmaksızın, işlemin yürürlüğe girmesinden sonra tüm maddi hakların ödenmesi gerektiğine yer verilmiştir.