Kiracı Evden Çıkacağını Ne Zaman Bildirir?

Kiracılar ile ev sahiplerini karşı karşıya getiren konulardan biride ev sahibine tahliye bildirimi süresidir. Ev sahibi ile kiracı arasında imzalanan kira sözleşmesi iki tarafa da belirli sorumluluklar yüklemekte olup bunlardan biride konutun tahliyesi yani boşaltılması konusundadır. Peki, kiracı evden çıkacağını ne zaman bildirir?
Kiracı Evden Çıkacağını Ne Zaman Bildirir?

Kiracılar ile ev sahiplerini karşı karşıya getiren konulardan biride ev sahibine tahliye bildirimi süresidir. Ev sahibi ile kiracı arasında imzalanan kira sözleşmesi iki tarafa da belirli sorumluluklar yüklemekte olup bunlardan biride konutun tahliyesi yani boşaltılması konusundadır. Peki, kiracı evden çıkacağını ne zaman bildirir?

Kiracı Evden Çıkmadan Ne Kadar Önce Haber Vermeli 2018

İmzalanan kira sözleşmesi en az taşınmaz sahibi kadar kiracılar içinde belirli yasal zorunluluklar getirmektedir. Bunlardan biride kira sözleşmesi devam ederken kiracının evi boşaltması durumunda ev sahibi taşınmazı aynı koşullar altında kiraya verene kadar kira sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesidir. Yani kiracı ev sahibi taşınmazı kiraya verene kadar kirasını ödemekle yükümlüdür.

Kiracı Evden Çıkacağını Ne Zaman Bildirir?

Bu tip bir olumsuzlukla karşı karşıya kalmamak için kira sözleşmesi feshi ya haklı sebeplerle yapılmalı ya da belirtilen süreler dahilinde kira sözleşmesinin feshi yapılmalıdır. Kira sözleşmesinde belirtilen tarih dolmasına rağmen tarafların kira sözleşmesinin iptalini gerçekleştirmemesi sözleşmenin devam ettiği anlamına gelir. Bu nedenle kira sözleşmesi tarihi dolmasına en az 15 gün kala kiracı taşınmazı boşaltacaksa bunu ev sahibini bildirmekle yükümlüdür.

Kiracı Evi Boşaltacağını Ne Zaman Haber Verir?

Bu konu hakkında uygulanan yasal prosedür ve kanun maddeleri şu şekilde sıralanmaktadır;

Konut ve çatılı işyeri kiralarında sözleşmenin sona ermesi

I. Bildirim yoluyla

1. Genel olarak

MADDE 347- Konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı, belirli süreli sözleşmelerin süresinin bitiminden en az onbeş gün önce bildirimde bulunmadıkça, sözleşme aynı koşullarla bir yıl için uzatılmış sayılır. Kiraya veren, sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdiremez. Ancak, on yıllık uzama süresi sonunda kiraya veren, bu süreyi izleyen her uzama yılının bitiminden en az üç ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla, herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeye son verebilir.

Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde, kiracı her zaman, kiraya veren ise kiranın başlangıcından on yıl geçtikten sonra, genel hükümlere göre fesih bildirimiyle sözleşmeyi sona erdirebilirler.

Genel hükümlere göre fesih hakkının kullanılabileceği durumlarda, kiraya veren veya kiracı sözleşmeyi sona erdirebilir.

2. Bildirimin geçerliliği

a. Şekil

MADDE 348- Konut ve çatılı işyeri kiralarında fesih bildiriminin geçerliliği, yazılı şekilde yapılmasına bağlıdır.

b. Aile konutu

MADDE 349- Aile konutu olarak kullanılmak üzere kiralanan taşınmazlarda kiracı, eşinin açık rızası olmadıkça kira sözleşmesini feshedemez.

Bu rızanın alınması mümkün olmazsa veya eş haklı sebep olmaksızın rızasını vermekten kaçınırsa kiracı, hâkimden bu konuda bir karar vermesini isteyebilir.

Kiracı olmayan eşin, kiraya verene bildirimde bulunarak kira sözleşmesinin tarafı sıfatını kazanması hâlinde kiraya veren, fesih bildirimi ile fesih ihtarına bağlı bir ödeme süresini kiracıya ve eşine ayrı ayrı bildirmek zorundadır.

Kaynak: emlak365.com