KPSS şartı yok! Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım 577 personel alım ilanını yayımladı

Ziraat Bankası tarafından yayımlanan son duyurulara göre kendi bünyesinde çalışmak üzere toplamda 577 personel alımının yapılacağı öğrenildi.
KPSS şartı yok! Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım 577 personel alım ilanını yayımladı

Bugün Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım tarafından yayımlanan son güncel ilanlara göre farklı kadrolarda çalışmak üzere toplamda 577 personel alımının yapılacağı öğrenildi. İlanların detaylarında başvuru şartları ve detayları öğrenildi.

Alınacak olan personellere göre Ziraat Bankası tarafından 15 müfettiş yardımcısı ve 150 uzman yardımcısı olmak üzere toplamda 165 personel alımı yapılacağı, Ziraat Katılım tarafından ise 12 müfettiş yardımcısı, 150 uzman yardımcısı ve 250 servis görevlisi olmak üzere toplamda 412 personel alımı yapılacağı ifade edildi.

ZİRAAT BANKASI PERSONEL ALIM İLANLARI!

Banka tarafından yayımlanan personel alım ilanlarına göre alınacak olan kadrolar ve kişilerin bilmesi gereken başvuru detayları şu şekilde verildi;

Uzman Yardımcısı / Müfettiş Yardımcısı

• Sınav süreci yazılı ve mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır.
• Çalışma ili İstanbul’dur.
• Yazılı sınav İstanbul Üniversitesi tarafından 3 merkezde (Ankara, İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa) 03 Aralık 2023 Pazar günü saat 14:00’da gerçekleştirilecektir.
• Üniversite, gerekli hallerde adayların sınava gireceği yerleri önceden duyurmak kaydıyla değiştirebilecektir.
• Mülakat süreci Bankamız tarafından yürütülecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

ZİRAAT KATILIM PERSONEL ALIM İLANI!

Toplamda 3 farklı kadroda personel alımı yapacak olan Ziraat Katılım tarafından yayımlanan ilanlara göre alınacak olan personeller ve sağlaması gereken başvuru şartları şu şekilde verildi;

Servis Görevlisi / 250 Kişi

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. 01.01.1994 ve sonrası doğumlu olmak, (18 yaşını doldurmuş olmak)

3. Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan mahrum olmamak,

4. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

5. Bankacılık Kanununa göre Bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,

6. Yurt içinde ve yurt dışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmamak (resmi sağlık kurulu raporu ile belgelenir),

7. Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak,

8. Yazılı sınava katılacak adaylar için Ek-2 Bölümler Tablosunda yer alan bölümlerden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da Şubat 2024 itibari ile mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak,

9. Daha önce Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Servis Görevlisi Sınavı'nın mülakat aşamasında elenmemiş olmak,

UZMAN YARDIMCISI / MÜFETTİŞ YARDIMCISI KADROLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

Yukarıda verilen ilanlara göre 24 Ekim 2023 tarihinde başlayan personel alımlarının 10 Kasım 2023 tarihinde sona ereceği öğrenildi.

Haber Editörü