KPSS'den 55 puan alan başvuru yapabilecek! Belediye itfaiye eri alım ilanını yayımladı!

KPSS'den 55 puan alan başvuru yapabilecek! Belediye itfaiye eri alım ilanını yayımladı!
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yayımlanan personel alım ilanına göre en az 55 KPSS puanı ile itfaiye eri alımı yapılacağı öğrenildi.

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan personel alım ilanına göre en az 55 KPSS puanı ile toplamda 50 itfaiye eri alımı yapılacağı öğrenildi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yayımlanan bu ilan kapsamında başvuru süreci hakkında da gerekli olan tüm detaylara yer verildi. Başvuru yapmak isteyen kişiler için gerekli olan başvuru şartları ve detaylarından bahsedildi.

BELEDİYE İTFAİYE ERİ ALIMI YAPACAK!

Konu ile ilgili Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamalara göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere toplamda 50 itfaiye erinin alınacağı öğrenildi. Kapsam dahilinde başvuru yapmak isteyen kişiler için gerekli olan şartlar ve detaylara ise yer verildi.

screenshot-24-002.png

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Yukarıda verilen kadro için belirtilen niteliklerin yanı sıra belirli başvuru şartlarının sağlanması gerektiği öğrenildi. Bu çerçevede başvuru şartları hakkında gerek duyulan tüm detaylar ise şu şekildeydi;

Genel Başvuru Şartları

 • Türk vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartların taşımak,

Özel Başvuru Şartları

 • İlan edilen itfaiye eri kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karsısındaki puan türünden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
 • 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye İtfaiye Yönetmeliği'nin 15/A maddesindeki özel şartlara göre, itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce başvuru sırasında yapılacaktır.
 • Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
 • Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,
 • 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak gerekmektedir.

BAŞVURU TARİHİ VE YERİ

Yukarıda verilen şartları sağlayan vatandaşların Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet adresi üzerinden yayımlanan başvuru formunu doldurarak 23/10/2023 tarihinden 27/10/2023 tarihine kadar Gülveren Mahallesi Hürriyet Caddesi Kepez/ANTALYA adresindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı içerisinde yer alan İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı birimine şahsen müracaat etmesi gerekmektedir.