MEB açık liseye geçiş şartları nedir, kimler açıköğretime geçebilir?

MEB açık liseye geçiş şartları nedir, kimler açıköğretime geçebilir?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile birlikte kimlerin açık liseye geçebilecekleri öğrenilmiş oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2023 - 2024 eğitim ve öğretim dönemine başlarken yapılan açıklamalara göre açık liseye geçiş şartlarının yenilendiği ifade edilmişti. Bu kapsam dahilinde artık kişilerin kendi istekleri dahilinde açık liseye geçemeyecekleri, mutlaka belirli şartların sağlanması gerektiği öğrenildi. Konu ile ilgili merak edilenlerin artması ile birlikte bugün MEB bir genelge yayımladı.

MEB AÇIK ÖĞRETİM İÇİN YENİ GENELGE YAYIMLADI!

Resmi internet sitesinde yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Örgün OrtaÖğretim Kurumlarından Açık Öğretim Liselerine Geçişlere ilişkin genelgede kimlerin açık liseye geçebileceği öğrenildi. Bu sürecin artık eskisi kadar kolay olmayacağı hakkında bilgilendirme yapılarak konu ile ilgili detaylar maddeler halinde öğrencilere açıklanmış oldu.

KİMLER AÇIK LİSEYE GEÇEBİLİR?

Konu ile ilgili yayımlanan genelgede açık liseye geçme şartları şu şekildeydi;

Bu kapsamda;
1) “Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu” ile birlikte geçerli “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” veya “Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER)” olan,
2) Anne veya babası vefat eden,
3) 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında hakkında koruma kararı verilen veyahut koruyucu aile yanına yerleştirilen,
4) 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 305 inci maddesine göre evlatlık edinme
öncesi bir yıllık geçici bakım sürecinde olan,
5) 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında hakkında eğitim veya bakım tedbiri kararı verilen,
6) 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun
çerçevesinde ikameti geçici olarak değiştirilmek zorunda kalınan,
7) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi
Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık
bağlanmasını gerektiren kanunlar, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı, mülga 45 inci ve 64 üncü maddeleri ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesi kapsamında harp veya vazife malulü sayılanların çocuğu olan,
8) 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklâl Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden
Şeref Aylığı Bağlanması Hakkındaki Kanun kapsamında aylık bağlanan şehit ve gazi çocuğu olan,
9) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 102 ila 105 inci maddeleri kapsamındaki suçların mağduru olan,
10) Millî sporcu,
11) Tutuklu ve hükümlü,
12) “Öğrenci Nakil ve Geçişlerine Esas Teşkil Eden Hastalıklar” listesine bağlı olarak sağlık kurulu raporu olan,
13) Evde ve hastanede eğitim verilerek öğrenim gören,
14) Bakanlıkça mazereti uygun görülen,
15) Örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden,
öğrenciler dışındakilerin, örgün ortaöğretim kurumlarından açık öğretim liselerine nakil ve geçiş yapamayacakları hükme bağlanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet adresinde detaylara yer verildi.