TÜRK-İŞ'ten son dakika kıdem tazminatı açıklaması!

TÜRK-İŞ'ten son dakika kıdem tazminatı açıklaması!
Bugün Türk-İş Yönetim Kurulu tarafından yapılan son dakika açıklaması ile birlikte kıdem tazminatı hakkında uyarılarda bulunuldu.

Bugün TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamalarda yürürlüğe giren düzenlemenin işçilerin verimliliğini ve çalışma motivasyonunu olumsuz etkileyeceği yönünde uyarılara yer verildi. Yapılan açıklamalarda Orta Vadeli Programın (OVP) Fiyat İstikrarı ve Finansal İstikrar bölümünde yer alan "İkinci Basamak Emeklilik Sistemi"nin işçiler üzerinde büyük ölçüde olumsuzluklara neden olabileceğinden bahsedildi.

Kıdem tazminatı hakkında önemli uyarılarda bulunan Türk-İş tarafından yapılan açıklamalar şu şekildeydi;

"TÜRK-İŞ, kıdem tazminatı hakkının aşındırılması, biçim değiştirmesi, emekliliğin bir parçası haline getirilmesini değil, korunması ve geliştirilmesi gerektiğini savunmaktadır. Bu haktan yararlanamayan işçilerin kapsama alınması amaçlanıyorsa bu konuda katkı vermeye hazır olduğumuz her zaman ifade edilmiştir. OVP'de böyle bir düzenleme teklifinin gündeme gelmesi ve tartışılması çalışma hayatının huzurunu bozmuştur. Getirilmek istenen emeklilik sistemiyle amaçlanan emeklilerin gelir kaybını telafi edecek ve çalışma dönemindeki yaşam standartlarını korumayı sağlayacak bir yapının oluşturulması değil, ekonominin kaynak ihtiyacının karşılanmasıdır."

ENFLASYON KARŞISINDA AŞINMASINA DUR DENMELİ!

Konuya ilişkin yapılan açıklamalarda kıdem tazminatının enflasyon karşısında aşınmasına dur denmesi gerektiğinden bahsedilerek "Kıdem tazminatının özüne yönelik herhangi bir düzenleme, işçilerin verimliliğini ve çalışma motivasyonunu olumsuz etkileyecek, iş barışını bozacaktır. İşçiler için geleceğinin güvencesi olan kıdem tazminatının enflasyon karşısında aşınmasına artık 'dur' denilmeli, kıdem tazminatında hak kaybına neden olabilecek girişimler artık sona ermelidir. Ülke ekonomisinde bir kriz yaşandığı açıktır. Başta işçiler olmak üzere dar ve sabit gelirli kesimlerin geçim şartları ağırlaşmıştır. Gerçekleşen yüksek enflasyon ücret zamlarının etkisini ortadan kaldırmış, alım gücü giderek azalmıştır. Vergi yükü taşınmaz boyutlara gelmiştir. Çalışanların beklentisi, yaşama ve çalışma şartlarını iyileştirecek tedbirlerin süratle yürürlüğe girmesidir. Fedakarlığı, geçmiş dönemde gelir ve servetlerini artıranlar yapmalıdır." şeklinde konuşuldu.