Yenilenen Deprem Haritası Artık Elektronik Ortamda

Oluşturulan bu harita dijital ortama da yüklendi. Dijital ortamda “Türkiye Deprem Tehlike Haritaları İnteraktif Web Uygulaması” adı altında bir uygulama oluşturuldu. Bu uygulamayı kullanmak isteyenler ana sayfa ekranının sol üst bölgesinde yer alan “raporlama” butonu ile mahalle mahalle risk değerlendirme işlemini gerçekleştirebilecekler.
Yenilenen Deprem Haritası Artık Elektronik Ortamda

Oluşturulan bu harita dijital ortama da yüklendi. Dijital ortamda “Türkiye Deprem Tehlike Haritaları İnteraktif Web Uygulaması” adı altında bir uygulama oluşturuldu. Bu uygulamayı kullanmak isteyenler ana sayfa ekranının sol üst bölgesinde yer alan “raporlama” butonu ile mahalle mahalle risk değerlendirme işlemini gerçekleştirebilecekler.

Türkiye’nin deprem tehlike haritası güncellenerek Resmî Gazete ’de yayınlandı. En son 1996 yılında hazırlanan harita birkaç değişiklik ile açıklandı. AFAD’ın koordinasyonunda Boğaziçi, ODTÜ, Sakarya, Çukurova, Akdeniz Üniversiteleri ve Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü’nün ortak çalışması ile hazırlanan haritada risk değerlendirmesinin yalnızca fay hattına göre değil zemine göre de değerlendirilmesi ve riski belirtmek için derecelendirme yerine “ivme” yönteminin kullanılması dikkat çekti.Artık Sadece Fay Hattı Değil Zemin Koşulları da Etkili

Yapılan habere göre İstanbul ili için haritada tehlikeli yerleri belirten kırmızı alanların sayısının arttığı görüldü. Bu durum ile ilgili açıklama AFAD Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Orhan Tatar’dan geldi. Tatar açıklamasında yenilenen deprem haritası risk değerlendirmesinin zemin koşullarını da göz önünde bulundurarak bilgilendirme yaptığını ve ilçelere göre de zeminlerin kayalı ve dayanıklı ya da dayanıksız şeklinde değiştiği için renkli alanların sayısının değiştiğini belirtti.Uygulama Herkesin Hizmetinde

Oluşturulan bu harita dijital ortama da yüklendi. Dijital ortamda “Türkiye Deprem Tehlike Haritaları İnteraktif Web Uygulaması” adı altında bir uygulama oluşturuldu. Bu uygulamayı kullanmak isteyenler ana sayfa ekranının sol üst bölgesinde yer alan “raporlama” butonu ile mahalle mahalle risk değerlendirme işlemini gerçekleştirebilecekler.Otomatik Hesaplamalar İle Daha Sağlıklı Sonuçlar

Ayrıca Tatar konuşmasında eskiden inşaat mühendislerinin hesaplamaları yaptıklarını ve bunun çeşitli olumsuz sonuçlara neden olduğunu ancak bu program ile bu hesaplamaların otomatik olarak yapılacağını belirtti. Bunun dışında merak edilen bölge için sadece mevcut durumun değil, fay aktif mi değil mi, hasar yapıcı bir deprem en son ne zaman üretmiş, kayma hızı gibi birçok faktör hesaplanarak yenilenen deprem haritası ile daha sağlıklı sonuçlar elde edilebileceğini sözlerine ekledi.Bazı İllerin Deprem Risk Değerleri Değişti

Harita da eskiye göre bazı değişiklikler gözlendi. Eski haritaya göre İç Anadolu Bölgesi’nde bulunan Kırşehir ve Kırıkkale koyu kırmızı renkle gösterilirken yeni haritaya göre turuncuya yakın sarı renkte görüldü. Aynı şekilde Bartın da eski haritada koyu kırmızı iken yenilenen deprem tehlike haritası içerisinde turuncu renkte görüldü. Ankara için de yeni harita da deprem riskinin düştüğü gözlendi.