İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Borçlarına Karşılık Yapılacak Kesintiler Değişti!

İl özel idarelerine ve belediyelere genel bütçe vergi gelirlerinden pay verilmesi hakkında uygulanan kesintiler değişti.

Gündem 01.06.2019 - 08:56 15.07.2021 - 00:15 Serhat Karaman

İl özel idarelerine ve belediyelere genel bütçe vergi gelirlerinden pay verilmesi hakkında uygulanan kesintiler değişti. Genel bütçeden belediyelere ayrılan pay!

Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 1132) yayımlandı. 



Cumhurbaşkanı Erdoğan imzası ile 1 Haziran 2019 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmelikte bir takım önemli değişikliklere gidildi. 





Ekli "Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar" 'ın yürürlüğe konulmasına, 5779 sayılı Kanunun 7 inci maddesi gereğince karar verilmiştir. 





 MADDE 1- 15/3/2010 tarihli ve 2010/238 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “



GEÇİCİ MADDE 15- (1) Bu Esaslar uyarınca yapılacak kesinti oranları, 4 üncü maddede sınıflandırılan Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlar hariç olmak üzere, diğer borçlar için 2019 yılı Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında genel bütçe vergi gelirlerinden ödenecek paylar için yüzde sıfır olarak uygulanır.



(2) Birinci fıkrada belirtilen aylarda Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlar için yapılacak kesinti oranları, 5 inci maddenin birinci fıkrasında %40 ve %25 olarak belirlenen oran dikkate alınmak suretiyle, 6 ncı maddede belirlenen Sosyal Güvenlik Kurumunun her bir borç çeşidine düşen paya göre, grup içinde garameten tespit edilir. (



3) Birinci fıkrada belirtilen süre sonunda kesinti oranları, geçici 12 nci maddede yer alan hükümler çerçevesinde uygulanmaya devam edilir.”



MADDE 2- Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.



MADDE 3- Bu Esasları Cumhurbaşkanı yürütür.





Emlak365.com


Gelişmelerden Haberdar Olun

@