TOKİ Devretme İşlemi Nasıl Yapılır? Koşulları Nelerdir?

TOKİ’de kurada kazanılmış evleri devir işlemi, satın alınmış evin borcunun bitmesinde sonra gerçekleşebilir. TOKİ Devretme işlemi,Tapu İdaresi Başkanlıklarından yapılır. TOKİ Devretme İşlemleri ile ilgili en detaylı bilgiler haberimizde.

TOKİ Devretme İşlemi Nasıl Yapılır? Koşulları Nelerdir?

TOKİ’de kurada kazanılmış evleri devir işlemi, satın alınmış evin borcunun bitmesinde sonra gerçekleşebilir. TOKİ Devretme işlemi,Tapu İdaresi Başkanlıklarından yapılır.

TOKİ Devir Koşulları Nelerdir?

TOKİ evleri için yapılacak devirlerin şartları, alt gelir ve yoksul grubu için aynı şekilde işler. Taraflardan hiçbiri, TOKİ evlerini taksitleri bitene kadar 1. derece akraba dahil hiç kimseye devredemez veya satamazlar.

TOKİ Devri Yapılırsa Ne Olur?

TOKİ’den alınmış ve borcu bitmemiş dairelerin devir işlemi, yapılması durumunda imzalanmış sözleşme iptal olur. Ev hakkı kazanmış kişinin evi elinden alınır ve bugüne kadar ödenmiş tüm taksitler, masraflar ve diğer tutarlar düşülerek kişilere iade edilir.

TOKİ Oturma Koşulları Nedir?

TOKİ’den alınmış evlerde oturma şartı, ev sahibi olan kişinin ikametgah adresini konutun adresine alarak orda yaşaması demektir. Eğer kişi orada yaşamazsa veya yaşamadığı halde orda yaşadığı konusunda hile yapmaya çalışırsa, TOKİ Devretme işleminde olduğu gibi sözleşmenin iptali gerçekleşir.

TOKİ Devretme İşlemi Nasıl Yapılır? Koşulları Nelerdir? - Resim 1

TOKİ Tapu Devri Online Olarak Gerçekleştirilir Mi?

TOKİ için tapu devrini internet üzerinden yapma, 2020 itibariyle gerçekleştirilmeye başlatılmıştır. Yeni oluşturulmuş “web-tapu sistemi” adlı sistem üzerinden borcu bitmiş TOKİ dairelerinin devir işlemlerini gerçekleştirebilir.

TOKİ Tapu Devri İçin İstenen Belgeler Nelerdir?

TOKİ üzerinden gerçekleştirilen devir işlemlerinde istenen evraklar şunlardır:

• Site yönetiminden alınacak borcu yoktur belgesi (aidat borcunun olmadığını göstermesi amacıyla istenir)
• Konutun bağlı bulunduğu belediyeden alınması gereken rayiç bedel yazısı (konutun güncel fiyatını belirlediği için alınması zorunludur)
• 2 adet vesikalık fotoğraf
• Devir yapan ve devir yapılacak kişilerin kimlik fotokopileri

Bu belgeler, tapuların tescillenebilmesi için bankaya yapılan başvurularda kullanılacaktır.

Tapu Devri İçin İstenen Belgeler Nelerdir?

Tapu devretmek için istenen evraklar, şunlardır:

• Devri yapılacak mülkün tapusunun aslı ya da fotokopisi( fark teşkil etmez)
• Tarafların her ikisinin de kimlik fotokopileri
• 1 adet güncel fotoğraf (devir alacak kişinin)
• Devredilecek malın vergi borcunun olmadığına dair bir yazı
• Zorunlu deprem sigortası (malı devreden kişi tarafından güncel olarak yaptırılmış olması gerekir)
• Mülkün bağlı bulunduğu belediyeden alınan emlak belgesi

Bu belgelerin hepsi, TOKİ Tapu Devri yapabilmek için de gereklidir. Diğer belgeler bankaya yapılan başvuruda istenir. Bu belgeler de Tapu müdürlüklerinde olması zorunlu tutulmuş belgelerdir.

TOKİ Devretme İşlemi Nasıl Yapılır? Koşulları Nelerdir? - Resim 3

TOKİ Tapu Devri Masrafları Ne Kadar?

TOKİ dahilindeki tapuların devir masrafları, diğer tüm tapularda olduğu miktarda belirlenmiştir. Konutun esas bedeli üzerinden %4 olarak hesaplanır. Kanun gereğince %2’si devreden, %2’si de devralan tarafından ödenmek zorundadır. Ancak tarafların anlaşmaları sonucu bu tutar tamamen devreden ya da devralan tarafından ödenebilir. Ayrıca bu %4’lük rakama ek olarak 2020 yılında 359 TL olarak belirlenmiş döner sermaye harcının da devralan tarafından ödenmesi gerekir.

TOKİ Tapu Devri Masraflarından Kimler Muaf Tutulmuştur?

TOKİ’de tapu devri ücreti ödemelerinden muaf tutulanlar, TOPLU Konut İdaresi Başkanlığı tarafından şöyle belirlenmiştir:

• Şehit aileleri, dulları ve yetimleri
• Gaziler, gazi aileleri, gazi dulları ve yetimleri
• Engelli vatandaşlar
• Emekli vatandaşlar (sadece TOKİ tarafından belirlenmiş kapsama dahil olan emekliler muaf sayılır)

Bu vatandaşlar, yapılan herhangi bir tapu işlemi için muaf sayılmazlar (çok istisna durumlar değilse). Bu muafiyet sadece TOKİ konut ve iş yerleri dahilinde uygulanır.

TOKİ Evleri Kiraya Verilir Mi?

TOKİ evleri için kiraya verme durumu, TOKİ devretme ile aynı işleyişte uygulanır. Borcu bitmemiş hiçbir ev başka birine kiraya verilemez ve kira sözleşmesi yapılamaz.

Emlak365.com